Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Слаба търговия тушира индексите

Дори бледи признаци на притеснение от кипърската финансова драма не бяха регистрирани на българския капиталов пазар. Най-старият и представителен борсов индекс SOFIX отбеляза близо 1% ръст на седмична база, до известна степен подкрепен от факта, че събитията станаха непосредствено преди края на първото тримесечие на годината. Като цяло при движенията на т.нар. сини чиповелипсваше какъвто и да е синхрон, а относителните отклонения в цените на книжата им на седмична база бяха незначителни. Лидери по ръст сред основните компании на БФБ-София бяха Каолин, Булгартабак холдинг, к.к. Албена и Софарма. Книжата на добивната компания получиха солидна подкрепа на нивата около 3.60 лв. и след кратка стабилизация последва изкупуване на предложените на борсата количества акции до 3.65 лева. Булгартабак страдаше от изключително нисък инвеститорски интерес през изминалата седмица и ръстът им от 2.41% се дължеше на една-единствена транзакция на нивото от 85 лв. за дял. Акциите на к.к. Албена поскъпнаха с малко над 2% - до 45 лв. за брой. Това донякъде беше възстановяване от резкия и може да се каже изненадващ спад през предишната седмица. Софарма отново се доказа като една от най-ликвидните компании в SOFIX. След изтъргуван обем от над 225 хил. акции инвеститорите във фармацевтичната компания се зарадвахана седмичен ръст в котировките от над 2% - до 2.38 лева.


Отново в лъча на прожекторитезастана и дъщерната на Софарма компания - Софарма трейдинг, която е дистрибутор на медикаменти и консумативи на едро. Книжата й с лекота пробиха възходящо ключовото ниво от 2 лв. за дял и само за седмица поскъпнаха с над 6.5% - до 2.12 лв. за акция. Ще припомня, че за последния месец, подкрепени от добри новини и постоянни изкупувания, книжата на Софарма трейдинг поскъпваха почти ежедневно, за да добият общ месечен активот 17 на сто.


Сред компаниите, привличащи траен инвестиционен интерес, за пореден път се нареди и Адванс терафонд АДСИЦ. През седмицата от публикувания одитиран финансов отчет за 2012 г., стана ясно, че акционерите на фонда, инвестиращ в земеделски земи, могат да очакват поне 0.444 лв. брутен дивидент за всяка акция. Макар че подобна сума съвсем не беше неочаквана за пазара, акциите на Адванс терафонд продължиха възходящото си движение до нивата непосредствено под 2.65 лв. за дял при седмичен ръст от над 1 на сто.


Движенията сред сините чиповене бяха еднопосочни. Сред загубилите част от капитализацията си през седмицата се наредиха Първа инвестиционна банка (ПИБ) и Монбат. Книжата на ПИБ бяха предмет на множество, предимно дребни сделки през седмицата и в крайна сметка банката загуби над 3% от капитализацията си - до 1.75 лв. за дял. Пасивот близо 3% записаха и книжата на Монбат. Производителят на стартови батерии не успя да се възползва от добрите данни за продажбите и печалбата за февруари, които бяха изнесени пред инвеститорите в средата на седмицата. Според числата Монбат отчита повишение от 33% на годишна база на консолидираните нетни приходи от продажби. На този фон акциите на фирмата се спуснахадо нивата непосредствено около 6.10 лв. за дял.


За разлика от сравнително спокойната търговия при акциите, сериозно раздвижване се наблюдаваше при компенсаторните записи. Жилищните компенсаторни записи постигнаха седмичен ръст от над 11% - до 0.195 лв. за брой при изтъргуван обем от над 2.24 млн. лв. номинал. Компенсаторните записи регистрираха двойно по-голям ръст в цената си от 25% на седмична база - до 0.22 лв. за брой. Тук размененият обем беше дори по-респектиращ - близо 11 млн. лв. номинал.Кирил Ивановинвестиционен консултант

Facebook logo
Бъдете с нас и във