Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружества

От 14 до 20 март включително Софарма АД е изкупила обратно 15 688 собствени акции, представляващи 0.012% от капитала на дружеството. Сделката е на стойност 35 783.38 лева. След тези прехвърляния фирмата е прибрала общо 3 652 867, или 2.767% от акционерния си капитал.


nbsp;


Заводски строежи - Девня АД е с първа годишна печалба от пет години насам. В края на 2012-а тя е в размер на 123 хил. лева. Приходите от дейността са 496 хил. лв., като нарастват с 391.09% на годишна база. Общите разходи пък със спад от 23.09 процента.


nbsp;


Винзавод АД -Асеновград, приключи миналата година със загуба от 198 хил. лева. Общите приходи са намалели с 2.29% до 5.067 млн. лева. Нетните приходи от продажби за 2012 г. са в размер на 4.725 млн. лв. и формират 93.25% от всички парични постъпления. Спрямо същия период на 2011-а те намаляват с 3.83 на сто.


nbsp;


Фирмата Капман грийн енерджи фонд АД, която предлага финансиране и инсталиране на соларни модули, отчете консолидирана печалба от 23 хил. лв. през четвъртото тримесечие на 2012-а. Приходите й за периода са в размер на 22 хил. лв., като се повишават с 57.14% на годишна база. Общите разходи за дейността отчитат спад от 60 на сто.


nbsp;


Бившият приватизационен фонд ТК - холд АД е на печалба в края на 2012 г. от 575 хил. лева. Тя е резултат от повишените с 12.63% общи приходи, които са 1.311 млн. лева. Нетните приходи от продажби на холдинга са в размер на 4 хил. лв. и осигуряват 0.31% от всичи постъпления.


nbsp;


Дружеството за производство на корабни машини и механизми КММ АД от Шумен е реализирало печалба през четвъртото тримесечие на миналата година в размер на 6 хил. лева. Приходите от продажби в края на периода са на стойност 3.086 млн. лв., като са с 23.75% по-малко на годишна база. Общите разходи за дейността отчитат спад от 22.30 на сто.


nbsp;


Казанлъшката фирма М+С хидравлик АД отчете печалба в края на 2012 г. от 10.906 млн. лева. Нетните й приходи от продажби са в размер на 79.856 млн. лв. и формират 99.20% от всички парични постъпления. Спрямо същия период за 2011-а те намаляват с 13.06 на сто. Общите разходи също са по-малко - с 10.21 процента.


nbsp;


Бившият приватизационен фонд Доверие Обединен холдинг АД се отчете с първа годишна печалба в цялата си историята. В края на 2012 г. тя в размер на 42 хил. лева. Резултатът е логичен предвид свитите нетни приходи от дейността на дружеството - с 6.53%, до 787 хил. лева. В същото време общите разходи отчитат ръст от 5.13 процента.


nbsp;


Печалбата на дружеството със специална инвестиционна цел Актив Пропъртис за миналата година е на стойност 920 хил. лева. Добрият резултат е подкрепен от увеличените със 159.08% приходи от продажби спрямо същия период на 2011-а. Общите разходи обаче отчитат спад от 45.58 на сто.


nbsp;


Автомобилният холдинг Авто Юнион отчете общо 126 продадени автомобила през февруари спрямо реализираните 158 броя през същия месец на 2012-а, съобщиха от дружеството. Най-голям ръст в продажбите отчита дилърът от групата Стар Моторс (Mazda) с 33 сделки при 18 автомобила година по-рано.


nbsp;


Фирмата за производство на пластмасови изделия Асенова крепост АД от Асеновград е на печалба през четвъртото тримесечие на 2012 г. в размер на 236 хил. лева. Нетните й приходи от продажби за периода са 36.68 млн. лв. и формират 76.24 % от паричните постъпления. Спрямо същия период за 2011-а те се увеличават с 0.41 на сто.


nbsp;


Феърплей Интернешънъл АД е увеличило дела си във Феърплей Пропъртис АДСИЦ от 58.79 на 60.51%, показват данните от Централен депозитар. Промяната е резултат от репо сделка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във