Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружества

Емилиян Абаджиев е новият изпълнителен директор на Индустриален холдинг България АД. Той ще заеме мястото на Георги Момчилов, който е освободен по негова молба като изпълнителен директор и член на управителния съвет. Компанията вече ще се представлява от Данета Желева - като главен изпълнителен директор, и Емилиян Абаджиев - изпълнителен директор, заедно и поотделно.


nbsp;


От 9 януари БФБ-София премести акциите на Полимери АД -Девня (в ликвидация) на Алтернативен пазар BaSE, сегмент акции, съобщиха от борсовия оператор.


nbsp;


Българското дружество НИС петрол, което е дъщерно на сръбската Нафтена индустрия на Сърбия и чрез нея е част от руската енергийна група Газпром, ще купи още осем бензиностанции у нас, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. Пет от тях са в Пловдив, останалите в Асеновград, Ловеч и Бургас. С тях Газпром вече е собственвик на 27 бензиностанции.


nbsp;


От 3 до 9 януари Софарма АД е изкупило обратно 2000 собствени акции, или 0.0015% от капитала, на обща стойност 4212.51 лева. Фирмата ще използва тези книжа в бъдеще, за да обезщети акционери на дружества, които се цели да бъдат влети в Софарма. Общият брой на обратно изкупените акции е 3 489 931, което се равнява на 2.64% от книжата с право на глас на фармацевтичната компания.


nbsp;


С 30% по-висока печалба на годишна база отчете Пристанище Бургас ЕАД. За миналата година се очаква положителен финансов резултат след облагане с данъци - от 4.317 млн. лв. при 3.283 млн. лв. за 2011-а. В порт Бургас са обработени 2.194 млн. т товари, което е с 6% над плана.


nbsp;


Община Балчик ще прави втори конкурс за продажба на 304 570 поименни акции в капитала на Албена АД. Общинският съвет е определил цена от 44.50 лв. за един брой. Причината за отлагането е фактът, че в края на миналата година книжата се продават едва по 37-38 лв. за акция. Средствата ще използват за погасяване на инвестиционни кредити - плащане на главници и лихви по тях.


nbsp;


София Мел се преименува на ГудМилс България ЕАД, като прие името на едноличния собственик на фирмата - GoodMillsGroup. Мелницата заема площ от 50 хил. кв. м в сърцето на София. Технологията и оборудването й са изцяло от швейцарската фирма Бюлер.


nbsp;


Броят на членовете на надзорния съвет на Вапцаров холдинг АД - София, се увеличава от трима на четирима. Гласувана е и съответната промяна в устава на дружеството, според която в надзора могат да се избират физически и юридически лица с мандат за срок до пет години. За нов член на борда е избран Огнян Томов.


nbsp;


От 9 януари временно спря търговията с емисията акции, издадени от Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ, с ISIN код BG1100028080, съобщиха от БФБ-София. Решението е валидно до отпадане на основанието за спиране. Това се наложи, след като Комисията за финансов надзор отне лиценза на Маунтин Парадайс Инвест за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.


nbsp;


Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 12 млн. евро, разпределени в 12 хил. обезпечени книжа, с номинална стойност 1000 евро, издадени от Виена Реал Естейт ЕАД, София.


nbsp;


По-малка консумация на ток през декември 2012-а на годишна база отчита ЕВН в Югоизточна България при по-богатите си клиенти. През миналия месец тези, които са използвали между 300 и 1000 киловатчаса ел.енергия, са 28.3%, докато година по-рано с такава консумация са били 30.1 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във