Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружества

Акциите на Космо България Мобайл ЕАД (Globul) са регистрирани в Централен депозитар. Капиталът на дружеството е разпределен в 49 066 422 акции, всяка с номинал от 10 лева.


nbsp;


ЧЕЗ Разпределение България АД освободи Ярослав Палас, Албена Марковска и Атанас Мишев като членове на надзорния съвет на дружеството. На техните места са избрани Петър Холаковски, Апостол Апостолов и Тихомир Атанасов.


nbsp;


През декември Монбат АД е изкупило обратно 52 952 собствени акции при средна цена 4.70 лв. за дял. В края на миналата година компанията е събрала общо 2 629 736 броя свои акции при средна цена от 5.82 лв. за една.


nbsp;


Сключените договори за депозит между Синергон холдинг АД и дъщерните му дружества Топливо АД, Лакпром АД, Шамот АД и Светлина АД са анексирани, съобщи бившият приватизационен фонд. При Светлина АД, освен срока, е променен и размерът на депозита - от 4 млн. на 4.5 млн. лева.


nbsp;


През декември фирмата за търговия с медицинска апаратура Биоиасис АД е изкупила обратно 1860 собствени акции при средна цена от 26.22 лв. за дял. Дружеството вече притежава 19 460 броя в края на миналата година.


nbsp;


Луцие Брабцова, Бойко Вълков и Евгения Алексиева са извадени от състава на Надзорния съвет на ЧЕЗ Електро България АД. Акционерите са избрали за нови членове на борда Александър Мацканич, Георги Константинов и Любомир Чакъров.


nbsp;


От 4 януари (петък) БФБ-София временно спира търговията с емисията акции, с ISIN код BG1100028080, издадена от Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ - София (MRH). Решението е свързано с отнетия му от КФН лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Спирането е за срок от три работни дни.


nbsp;


КЗК е разрешил на Върба-Батанци да придобие Горубсо-Мадан, съобщи неин представител. Основната цел на сделката е да се предотврати фалитът на фирмата, тя да погаси задълженията си от над 30 млн. лв., да се развива рудодобивът и да се запазят работните места.


nbsp;


Чешката Енерго-Про, която е собственик на електроснабдяването в Североизточна България, ще плати общо 68.5 млн. евро за шест ВЕЦ-а. Компанията купува централите от Литекс комерс, собственост на Гриша Ганчев.


nbsp;


Холдинг Варна АД е купил хотел Атлас в к.к. Златни пясъци и хотел Астера Банско в Банско чрез дъщерните си дружества МС Фуд Варна ЕООД и Канисто-Мати ЕООД. В активите на бившия приватизационен фонд е и хотелски комплекс в Пампорово след покупка на 100% от капитала на Пампорово пропърти ЕООД.


nbsp;


Златен лев ХолдингАД e прехвърлил собствеността върху притежаваните от него 24 дяла с номинална стойност 100 лв., представляващи 24% от капитала на Водица ДистрибюшънООД, на съдружника Георги Иванов Калев и е освободено като съдружник.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във