Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Държавната комисия за ценни книжа разреши публикуването на търговото предложение към акционерите на Бисер Олива, отправено от Градус 1, Панагюрище. Цената, която се предлага за една негова акция, е 25.20 лева. След приключване на тази процедура Бисер Олива ще бъде отписана от регистъра на публичните дружества. Писмото за възобновяване на търговията с акциите на пловдивското дружество Дружба беше подписано от Държавната комисия за ценните книжа на 19 декември. Търговията с тях бе спряна заради изтичане на информация за предстоящото му сливане със Стинд.Държавната комисия по ценните книжа временно забрани издаването и разпространението на информационната брошура на ИД Елана Еврофонд. В брошурата са направени пропуски - потенциалните акционери не са уведомени, че не се гарантира печалба.Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри договора за продажба на 100% от капитала на Порт флот - Бургас с АРЗ - Холдинг 2002. Цената на продажбата е 9 млн. лева.На извънредно общо събрание собствениците на Великотърновско пиво взеха решение да регистрират акциите си на борсата.Известният юрист Явор Зартов стана член на управителния съвет на Металснаб холдинг, съобщи Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във