Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Агенцията за приватизация обяви на 28 ноември търг с явно наддаване за продажбата на 49% от капитала на Хемус Ер ЕАД. Търгът ще се проведе на 30-ия ден след обнародването на решението в Държавен вестник при начална тръжна цена 3.1 млн. лева.На първичния сегмент на фондовата борса на 28 ноември бяха прехвърлени още 1550 облигации на община Сливен. Цялата емисия е с номинал от 3 млн. лв. и фиксирана годишна лихва от 9 процента. Крайният срок за приключване на емисията е 16 декември.Държавната комисия по ценни книжа задължи Наба Инвест АД - Варна да прекрати дейността си по управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари по собствена преценка без нареждане от клиента.Пивоварна Ариана ще свика извънредно общо събрание на 3 януари 2003 година. Предвидено е и вземането на решение за отписване на дружеството от публичния регистър. Само тези, които са закупили акции на дружеството до 14 декември, ще могат да упражнят правото си на глас.Ивайло Ботев, мениджър Развитие в Българо-американска кредитна банка, съобщи, че банката ще издаде трета емисия ипотечни облигации. Общата й номинална стойност ще бъде между 5 и 10 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във