Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Емисии и емитенти

Фирмата Балтимор ЕООД, която държи 66.61% от капитала в Лавена АД - Шумен (4L4), е представила търгово предложение за изкупуване на акциите на всички останали притежатели на ценни книжа в козметичната компания. То e внесено в Комисията за финансов надзор и шуменската фирма, но не се уточнава каква е предложената от Балтимор търгова цена.


nbsp;


Слънчев бряг холдинг АД ще изтегли банков заем в размер на 5.5 млн. лв., за да инвестира в ценни книжа. Решението ще се вземе от акционерите на бившия приватизационен фонд на извънредното общо събрание, насрочено за 17 септември.


nbsp;


Най-голямата стокова борса в Североизточна България - Варна плод АД, е отпуснала на акционера си Елпром АД заем в размер на 84 хил. лева. Лихвата е фиксирана на 8% на годишна база. Сумата по заема ще се усвои еднократно и ще се погаси до крайна дата 31 декември 2012 г. заедно с начислената лихва за срока, за който е ползвана.


nbsp;


Акционерите на Трансстрой-Бургас АД ще гласуват за отписване на дружеството от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор. Общото събрание, което ще вземе решението, ще се състои на 11 септември. Трансстрой 2000 АД притежава 59.84% от капитала на строителната фирма. В дневния ред е включена и точка за разпределение на печалбата на фирмата за 2011 г., която е 3 хил. лева.


nbsp;


Сключването на договор за прехвърляне на вземането на Захарни заводи АД - Горна Оряховица, от неговия длъжник - Захар инвест АД, на фирмите ГУ - Фарадей ЕООД и Ритъм - 4 - ТБ ООД, ще обсъди извънредното общо събрание на компанията, насрочено за 21 септември. Горнооряховската фирма ще получи общо 2 796 356.06 лв., което е равностойността на задължението на Захар инвест.


nbsp;


От 21 август БФБ-София временно спря търговията с емисията облигации, издадена от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, с ISIN BG2100019079. Причината е отложените плащания на лихвата в размер на 89 549 евро и на част от главница - 125 хил. евро, по дълговите книжа. От фирмата възнамеряват да го направят в 30-дневен срок.


nbsp;


Подписката по увеличаване на капитала на Хелт енд Уелнес АДСИЦ е приключила успешно. Записани са всички предложени нови 2 973 432 броя акции с номинална и емисионна стойност от 10 лв. всяка. В касата на фирмата са влезли общо 29 734 320 лв., а капиталът на АДСИЦ е увеличен от 14 867 160 до 44 601 480 лева.


nbsp;


От 22 август БФБ-София прекрати регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от Астера козметикс АД - София, с ISIN код BG1100067070 и борсов код AC2. Причината е отписването на фирмата от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.


nbsp;


Инвестиционният посредник Евро финанс АД, от групата на Еврохолд България АД, е закупил 136 хил. акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, съобщиха от дружеството със специална инвестиционна цел. В резултат на продажбата правото на глас на купувача в общото събрание на акционерите се е увеличило от 9.32 на 10.37 на сто.


nbsp;


От 28 август Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ , започва изплащането на дивидентите за 2011 година. То ще продължи до 28 септември. Брутният му размер е 0.0842 лв. на една акция. Право да получат част от печалбата имат всички, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 13 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във