Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ бр. 37

Дружествата, чиито акции ще се приватизират на фондовата борса, няма да са длъжни да представят проспект за вписването им в публичния регистър на Държавната комисия по ценните книжа, научи в. БАНКЕРЪ. Необходими ще са документи, сред които са справка за дялови участия и годишните отчети за последните три години. Държавната комисия по ценните книжа започва процедура по прилагане на принудителни административни мерки към 74 дружества, които не са й представили отчетите си за второто тримесечие на годината или са ги дали в непълна форма. Това решиха членовете на надзорния орган на редовното си заседание в сряда (11 септември). Сред подалите непълни отчети са Първа инвестиционна банка, Българо-американска кредитна банка, инвестиционният посредник Елана, пловдивският козметичен завод Ален мак и Слънчев бряг холдинг. Въобще не са внесли документите си 32 дружества, сред които е металургичният комбинат Кремиковци.Във вторник (17 септември) изтича срокът, в който плевенската фирма Проучване и добив на нефт и газ ЕАД трябва да отстрани малките непълноти в документацията си, съобщи председателят на Държавната комисия по ценните книжа Любомир Велков. Едва след това компанията ще получи статут на публично дружество. Дружеството Нови имоти ЕООД, собственост на кипърска офшорка, е придобило 8.98% от капитала на Слънчев бряг холдинг, съобщи фондовата борса. Най-сериозният актив на холдинга са 14% от акциите на Слънчев бряг АД. На заседанието си на 11 септември съветът на директорите на фондовата борса прие за редовен член на БФБ Варненски инвестиционен посредник АД. Освен това за търговия бе приета емисия от 500 хил. акции с номинална стойност от 1 лев на Метрон АД, регистрирано в село Пролеша. Дружеството произвежда измервателни уреди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във