Теракотената армия е от над 6000 фигури в цял ръст.