Потребителите на електроенергия засега ще почакат. Председателят на КЕВР Иван Иванов и енергийния министър Теменужка Петкова.
Потребителите на електроенергия засега ще почакат. Председателят на КЕВР Иван Иванов и енергийния министър Теменужка Петкова.