Австрия въведе задължителна декларация за транзитно преминаващите през нейната територия, включително за българските граждани. Така те потвърждават, че незабавно ще напуснат страната без да спират, за което следва да приложат и съответни доказателства – самолетен билет, автобусен билет, билет за влак и други подобни.