Микромрежата, която по същество представлява електрическа мрежа от малък мащаб, ще даде възможност на остров Робен да намали драстично използването на замърсяващите въздуха дизелови генератори, които досега са били единственият източник на електроенергия за острова.