Институциите ще трябва да финализират правилата за функциониране на всички програми, които са част от бюджета на ЕС и плана за възстановяване, за да могат те да подпомогнат хората и бизнеса.