Помощта ще помогне на малките и средни предприятия да имат повече ликвидни средства, отбеляза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на българските банки Диана Митева.
Помощта ще помогне на малките и средни предприятия да имат повече ликвидни средства, отбеляза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на българските банки Диана Митева.