Сред "спящите" акции от масовата приватизация изпълнителният директор на "БФБ-София" Васил Големански търси новите борсови звездички.
Сред "спящите" акции от масовата приватизация изпълнителният директор на "БФБ-София" Васил Големански търси новите борсови звездички.