През 2007 г. е включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.