Данните на Банката за международни разплащания показват, че депозитите на германски домакинства и компании в банки в Швейцария са нараснали с почти 5 млрд. долара  до 37,5 млрд. долара през първото тримесечие на 2021 г.