Сметната палата даде десет препоръки на министъра на правосъдието и шест препоръки на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, които трябва да бъдат изпълнени до една година.
Сметната палата даде десет препоръки на министъра на правосъдието и шест препоръки на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, които трябва да бъдат изпълнени до една година.