Зам.-министърът на енергетиката Пламен Данаилов
Зам.-министърът на енергетиката Пламен Данаилов