Над 280 млн. лева са преместени при прехвърлянето в друг пенсионен фонд от съответния вид.