Постоянната връзка с гражданите и бизнеса с цел едно по-добро управление е основата на успешно партньорство.