Проектът за промени в Наредбата за опазване на околната среда предвижда също да се засили контролът върху изгаряне на дървесината, която се използва за отопление и е един от замърсителите на въздуха.