Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗВУЧИ ЛОШО ЛЕКАРЯТ ДА Е ЧИНОВНИК

Г-н Методиев, добре ще е да чуем достоверен прочит на чл. 2 от законопроекта за държавния служител. Кои попадат в периметъра на това съсловие?


- Всички длъжности, като изключим министрите и заместник-министрите. Тоест става дума за главни секретари, началници на отдели, главни експерти, специалисти, ръководители на деконцентрираните звена на министерствата и централните институции из страната. Накратко - в обсега на закона попада това, което познаваме под понятието чиновници. На всяка цена час по-скоро трябва да имаме закон за държавния служител. Това, че ще тръгне с обхват само на чиновничеството, не е слабост дотолкова, че да го спрем.


Колко хора влизат в този кръг?


- В бюджетната сфера работят около 500 хиляди, с административна работа от тях се занимават около 25 процента.


Основателни ли са възраженията на синдикатите за стеснен обхват на закона, склонно ли е правителството да го разпростре върху служителите в други бюджетни сфери?


- При експертното обсъждане ще се преценят всички за и против. Да се каже например, че българският лекар е чиновник - звучи някак си лошо. Заплащането в бюджетните дейности не трябва да бъде пряко ангажирано само с този закон, така ще се подведем. То е въпрос и на бюджетни дадености в момента, а законът има да урежда много други проблеми.


Как ще се определи границата, над която следва да се заплаща чиновническият труд?


- Средната работна заплата за страната, която дава статистиката, тази година показва, че заетите в частния сектор са надхвърлили 50-те процента от работещите. Вече към 60 на сто от хората, които работят, са извън държавния сектор, и сме убедени - тази тенденция ще продължи. Ето защо средна заплата за страната, включваща и частния, и държавния сектор, е число, което тепърва ще бъде установено. Може да се вземе за средна заплата и величината от предходната година - при Валутен борд и това е начин за решаване на този термин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във