Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗЛАТЕН МИРАЖ РАЗСЯ ПО СВЕТА ПАРИТЕ НА ВАРНЕНЦИ

В Софийския районен съд започва поредното гражданско дело Жертвите на пирамидите срещу държавата. Ищци са 61 варненци, сключили 134 договора за доверително управление на средства с българското поделение на международната финансова пирамида MCS. Днес те търсят от държавата - в лицето на БНБ и Министерството на финансите, обезщетение от 12 345 284 лева. Техни пълномощници са софийските адвокатки Красимира Янева и Валя Карамфилова.


Най-възрастният вложител - Мария Чобанова, е родена през далечната 1919 година. Почти на нейната възраст са и две други жертви - Бончо Бонев и Мария Фесчиева, родени през 1922 година. На другия полюс е невръстната Ива Попова, родена 1993 г., докато братчето й Мартин Попов се е пръкнал на грешния Божи свят три години по-рано, през 1990 година. И понеже двамата инвеститори по обективни причини не са могли самостоятелно да участват в сложни инвестиционни схеми, те са представяни от Атанаска Попова, родена в 1965 година.


Този особено широк възрастов периметър на измамените е най-силно доказателство за манията, обзела жителите на черноморския град в преследването на леките, големи и бързи печалби. Защото ако не бяха слънчасали от мечти по златния телец, варненци едва ли биха използвали и пеленачета като подставени лица във финансовите си авантюри.


Силно се различава и еднократният размер на вноските, направени в MСS България ООД от различните вложители. На единия край са дребните сумички от 6000-8000 лева. Например Татяна Ганчева внася 7936 лева, а Ирина Попова - 6725 лева. На другия полюс стои богатство, самоувереност и стремеж към големи удари. Никола Колев еднократно внася 596 880 лева, Галина Бинева - 667 108 лева, Иванка Папазова - 505 440 лева, Тодор Георгиев - 555 300 лева, а Тодоринка Монева - 629 866 лева - солидни суми за 1993 година.. Сред рекордьорите е и Йорданка Трунева с три транша - веднъж 73 666 лева, втори път - 326 335 лева и накрая с 574 030 лева.


Особен интерес представляват рекордьорите, които упорито отнасят при фараоните и последното си левче. Първа в списъка е Анелиз Ляскова - сама и като наследница на Ясен Лясков. В нейния актив влизат договори за инвестиции с MCS за период от 14.08.1993 - 29.12.1994 г. за 1 139 408 лв. в 20 вноски.


Следващият оптимист е Христо Драганчев с договори за период 15.07.1993 - 31.08.1994 г. за 509 612 лв. в 14 вноски.


Подобно поведение не може да се обясни с лично или временно умопомрачение. По-разумно обяснение се открива в едновременното действие на три съществени фактора - безкомпромисна и повсеместна лъжлива реклама; пълно непознаване на основните принципи на пазарните механизми и договорните ангажименти; пълно бездействие на държавата и на нейните органи и институции.


Международен мошеник яхва не само варненци


Дружество с ограничена отговорност МСS-България отваря врати през 1992 г., като предлага на лековерните граждани договори за доверително управление на средства с цел осъществяване на колективни инвестиционни схеми. Следователно, когато през 1993 г. се ражда бъдещата вложителка Ива, зад гърба на структурата има едногодишен опит, който активно се изучава. Същата година БНБ предприема драматичен ход, който днес трудно може да се обясни. Вместо да затвори пирамидата заради многобройните сигнали за крупни далавери и непрестанни закононарушения, УС на Централната банка я лицензира като финансова къща с решение N240 от 05.08.1993 г. на основание чл.9, ал.1 от Закона за банките и кредитното дело и чл.4, ал.1,т.1 от Наредба N2 на БНБ. В резултат МСS-България ООД придобива правото да извършва всички разрешени банкови сделки, включително и управление на доверителни схеми. Така наместо да затвори кранчето пред фараоните, лицензирането се превърна в сигурна защита за тях и им позволи необезпокоявани от никого да събират средства от лековерните още две години. С този ход БНБ не само амнистира предишните прегрешения на международните аферисти, но им издаде и индулгенция за бъдеща активност.


Днес е странно, че през 1993 г., когато БНБ е лицензирала MСS България ООД, тя не е проверила кого лицензира и каква е неговата слава по света и у нас. Вероятно шефовете на Централната банка с почуда щяха да констатират, че фирма MСS България ООД е част от широкоразклонена международна структура за финансови измами, действаща в 26 страни. Само в Германия тя е завлякла гражданите с 50 млн. марки, а във Франция - с 2 млн. щ. долара. Неин шеф е транснационалният мошеник Норберт Сиинхубер. В България жертвите на MCS България ООД достигнаха 5000 души, а общите загуби надхвърлиха 500 млн. лева.


Какво ново донесе в България чуждият капиталист?


Временната анкетна комисия на Народното събрание, създадена на 7 юни 1995 г. заради рухналите пирамиди, отчита в своя доклад, че дейността на MСS България ООД е ново, по-високо стъпало в сравнение с домораслите български пирамиди, които използваха най-вече примитивни инструменти като депозити и ценни книжа. Стоящите зад МСS-България ООД специалисти заложиха на нови и непознати инструменти за измама като съвместните инвестиционни схеми и доверителното управление на фондове. По-късно техният опит бе използван и от други български мошеници, които прикриваха с тези чуждици елементарното си влогонабиране.


За първи път именно MCS България ООД използва публичната покана до неопределен кръг лица за привличане на пари от населението, обещавайки изплащане на фиксиран лихвен процент, който варира според срока на договора. На наивниците бе предлагана и друга въдица - дял от печалбата на финансовата къща. Разликата между двете схеми е във формата на обещавания доход. В първия случай той е фиксиран, както при облигациите, а във втория - променлив и приличащ повече на дивидента по обикновените акции. Следователно освен с пряк грабеж хората от MСS България ООД се прочуха и като носители на ноу-хау, засаждайки на българска почва вируса на подражанието, който пищно разцъфтя върху снагата на българската финансова система. Затова адвокатите Красимира Янева и Валя Карамфилова пишат до съда:


...със своята дейност MСS България ООД реално е застрашила спестяванията на гражданите и стабилността на финансовата система на страната... Правонарушенията са с изключително висока степен на обществена опасност, защото са били увредени интересите на огромен брой граждани... Налице е въвеждане в заблуда, поддържане на такава или използване на заблуждението, неопитността и неосведомеността на много хора с цел набавяне на значителни имотни облаги, както и извършване на търговска дейност без разрешение. А рухването на пирамидата е част от изпълнителното деяние на тази измамна дейност и то се осъществява едва след като парламентът криминализира деянията по чл. 252 от НК и прие Закона за ценните книжа и фондовите борси през 1995 г.


С това си заключение двете юристки изцяло прехвърлят топката в полето на държавата. Възниква въпросът ще си платят ли БНБ и Министерството на финансите? Според потърпевшите и техните адвокати - Трябва!, според българската правна система - Не! Съображенията в подкрепа на адвокатската теза не са малко, но те, колкото и парадоксално да звучи, не са насочени пряко към БНБ. Засега не съществува правна пречка всеки да дава или да получава заеми, както и да ги връща. Проблемът е, че в по-големи размери това е възможно само след като заемодателят се намира под специалния контрол на БНБ. Затова е много по-вероятно


главният виновник да се окаже Министерството на финансите,


чиито данъчни служби и финансов контрол не са направили нищо срещу фараоните.


Пирамидата MСS България ООД не е водила нормално счетоводно записване и хронологично систематизиране на информацията за стопанските операции, не е извършвана и регистрация на счетоводните документи. Не е била отчитана и всяка промяна в размера на активите и пасивите на дружеството и не им е извършвана оценка. В резултат са нарушени разпоредби на Закона за банките и кредитното дело и на Закона за счетоводството.


Ликвидаторите на пирамидата


са констатирали, че в нейната документация липсват актове за констатирани нарушения, съставени от съответната териториална данъчна администрация и от държавния финансов контрол, както и наказателни постановления, издадени от Министерството на финансите или от БНБ по прословутия чл. 58, ал. 2 от бившия ЗБКД, който позволяваше на Банков надзор да налага на нарушителите на закона глоби в размер до 100 000 лева и да конфискува в полза на държавата събраните от тях чужди средства.


Затова днес адвокатите, представляващи ищците, подчертават, че с дейността си финансовата къща MСS България ООД е застрашила сигурността на доверените й парични средства и други ценности и е затруднявала правилното осъществяване на разрешените й банкови сделки. В резултат са възникнали обективни условия за поява на отговорност на държавата за вредите, причинени на вложителите.


Днес е трудно да се съди как ще завърши това дело. Вероятно държавата ще се измъкне отново по търлички през задния двор, както го стори в Пловдив, където съдът реши, че БНБ не носи отговорност за делата на пирамидата Икар. Но е по-важно да се знае, че само с обединените усилия на държавата, съда и обществото в бъдеще на българска почва няма да поникват нови пирамиди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във