Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗЛАТЕН ЛЕВ ЩЕ ПРЕСТРУКТУРИРА ПОРТФЕЙЛА СИ

Обединен национален приватизационен фонд Златен лев приключи първото тримесечие на 1998 г. с 3.024 млрд. лв. печалба. За 1997 г. нетната печалба на дружеството е 1.682 млрд. лева. Дивидентът, който следва да получат акционерите, е 705.88 лв. на акция. Златен лев е първият приватизационен фонд, получил лиценз от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за преуреждане на дейността си като инвестиционно дружество. Основният капитал на дружеството е разпределен в 2 160 653 акции с номинал 1000 лв., а стойността на активите към първото тримесечие на 1998 г. е 7 млрд. лева.


Според проектозакона за ценните книжа инвестиционните дружества ще имат правото да инвестират до 25% от активите си в едно предприятие. По сега действащия закон тези дружества могат да инвестират не повече от 30% от капитала си в акции, издадени от един емитент, или в книжа, които не са допуснати до търговия на борсата.


Златен лев притежава над 10% от капитала в 26 дружества. В осем предприятия фондът има над 30% от акциите. Сред тях са Пиринско пиво - Благоевград (33.77%), Възход - Търговище (34%), Севт - Казанлък (33.71%) и Елица - Монтана (34%).


Инвестициите на дружеството ще бъдат насочени към предприятия, които ще се търгуват активно на капиталовия пазар. Предвижда се още делът на държавните ценни книжа в портфейла на Златен лев да нарасне до 20-25%, за да се осигури висока ликвидност на активите.


Портфейл на Обединен приватизационен фонд Златен лев по промишлени отрасли


Химическа и нефтохимическа 28.28%


Текстилна и трикотажна 12.73%


Електротехническа и електронна 12.36%


Хранително-вкусова 10.35%


Туризъм 7.52%


Стъкларска и порцеланово-фаянсова 7.45%


Транспорт 4.86%


Машиностроене 4.58%

Facebook logo
Бъдете с нас и във