Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗЛАТЕН ЛЕВ ПОЛУЧИ ПЪРВИЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО

Пет от бившите приватизационни фондове ще станат инвестиционни дружества - това са ПФ Надежда, ПФ Калиман, Индустриален ПФ, Семеен ПФ и ОНПФ Златен лев. Засега само последният е получил лиценз, издаден от Комисията по ценните книжа на 20 май. Инвестициите на такива дружества в ценни книжа на един емитент не могат да надвишават 30% от капитала. Но според новия проектозакон за ценните книжа инвестиционните дружества ще имат право да притежават максимум 10% от акциите на дадена фирма. Ето защо мениджърите на Златен лев възнамеряват до началото на следващата година да се освободят от пакетите над 10 процента. Това обаче не е задължително да стане чрез продажба на акции. По думите на изпълнителния директор Валентин Карабашев, се търсят чуждестранни инвеститори, които да придобият контрол над някои от предприятията чрез увеличаване на капитала само с техни средства. Около една трета от портфейла на Златен лев е съставен от акции на предприятия, в които той владее над 10% от капитала.


Инвестиционното дружество ще се регистрира на официалния пазар на борсата. Поради кратката си история това ще стане на най-ниския сегмент С. Основен проблем пред всички инвеститори е липсата на книжа, в които да вложат парите си. Затова и повечето от бившите приватизационни фондове вложиха свободните си средства в ДЦК.


Инвестиционното дружество Златен лев е закупило около 1% от акциите на единственото предприятие, което досега се търгуваше на официалния пазар - Елкабел, Бургас. То е готово да закупи малки пакети от големи предприятия като БТК, Булгартабак и НЕК, които според програмата за развитието на капиталовия пазар трябва да се приватизират частично и през БФБ - София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във