Банкеръ Daily

Общество и политика

Здравното министерство е готово с указанията за изборите

Министерството на здравеопазването разпространи заповед с указания за провеждане парламентарните избори на 4 април в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19. Указанията са изпратени до всички институции, участващи в организирането на изборния процес.

Документът включва инструкции как правилно се поставя маска и какъв дезинфектант да се използва в изборните секции. Посочени са мерките, които трябва да се спазват в сградите с избирателните секции. 

Изброени са инструкциите към членовете на секционните избирателни комисии, наблюдателите, кандидатите, застъпниците на кандидатските листи, упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, представителите на средствата за масова информация и друг персонал, участващ в процеса - служители на общинската администрация, охраната.

Ето и част мерките, изброени в документа


 • Правилно носене на защитна маска за лице и периодична дезинфекция на ръцете на всички участници в изборния процес през целия период; 

 • Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес;

 • Периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция. Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности, като например маси, дръжки на врати и прозорци, парапети, ключове за осветление и много други, в зависимост от спецификата на конкретното място. 

Мерки в сградите, в които се провежда гласуването: 


 1. Поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на участниците в изборния процес за задължението да носят защитна маска за лице, да спазват физическа дистанция и да извършват хигиена на ръцете.

 2. Обособяване, доколкото е възможно, на отделни входни и изходни коридори в сградата, в която са разположени избирателните секции, както и тяхното подходящо маркиране. При невъзможност, обособяване на коридори за еднопосочно придвижване на избирателите и останалите участници в изборния процес, чрез маркировка и ограничители.

 3. Осигуряване на контрол на входа на сградата, в която се намират избирателните секции, за пропускане и насочване на ограничен брой избиратели към избирателните секции и съответно до изхода на сградата, с цел да се избягват струпвания, така че избирателите да прекарват възможно най-малко време вътре в сградата.

 4. Маркиране на местата за изчакване в и извън избирателната секция, така че да се осигури поддържането на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес;

 5. Маркиране на пода пред масата, на която се намират членовете на секционната избирателна комисия с линия, която да указва на избирателите спазването на дистанция между тях и членовете на избирателната комисия;

 6. Осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на сградата на избирателната секция и/или на входа на избирателната секция.

 7. Задължително осигуряване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между членовете на секционната избирателна комисия и останалите участници в изборния процес вътре в изборната секция. Избягва се размяна на местата на членовете на избирателната комисия, доколкото е възможно.

 8. Провеждане на редовно проветряване чрез естествена вентилация на помещенията като например прозорецът/прозорците се държи/държат отворени;

 9. Тъмната стаичка да бъде поставена така, че входът ѝ да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на пердето на входа на тъмната стаичка.

 10. В секции с възможност за машинно гласуване задължително се осигурява дезинфектант за ръце в близост до устройството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във