Банкеръ Daily

Общество и политика

Здравната каса ще плаща с 247 млн. лева повече дейности и услуги

Бюджетът на Здравната каса за 2017 година е балансиран, изпълним и е съобразен с целите, заложени в Националната здравна стратегия. Това заяви министърът на здравеопазването Петър Москов след извънредното заседание на Министерски съвет, където бе одобрен държавният бюджет.

"Бюджетът на НЗОК се характеризира с три неща: съобразен е изцяло със стратегическите цели на държавата, заложени в Националната здравна стратегия, приета от парламента, балансиран и изпълним", коментира министър Москов.

Той подчерта, че касата ще може през 2017 г. да заплаща повече дейности и услуги с 247 млн. лв. в сравнение с 2016 г.

„Има сериозно увеличение в параметрите на извънболничната помощ, което е свързано с изпълнение на националната стратегия и с приоритетите и нуждите, които имат българските граждани. Също така се разширява обхватът и самият обем на профилактичните прегледи. Увеличават се и натоварванията в диспансерните прегледи при личните лекари, при специалистите се увеличава допълнителен профилактичен преглед“, добави Москов. 

Министърът уточни, че резервът на касата, който също е с 24 млн. повече отколкото резервът планиран за 2016 г. се отблокира еднократно не по-рано от 31 март следващата година. 

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. са  предвидени 3 452 816,0 хил. лв. за приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 3 413 816,0 хил. лв., от които 2 279 730,0 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1 134 086,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Разчетените средства за здравноосигурителни вноски са в размер на 2 279 730,0 хил. лв., което представлява със 158 730,0 хил. лв. повече в сравнение с 2016 г. Предвидените трансфери за здравно осигуряване са 1 134 086,0 хил. лв. За неданъчни приходи са предвидени 15 000,0 хил. лв., които са с 450 хил. лв. повече спрямо заложените през 2016 г. Разходите и трансферите са в размер на 3 452 816,0 хил. лв., в т.ч. разходи в размер на 3 448 762,0 хил. лв., което представлява с 247 697,0 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във