Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА ПРЕДЛАГА ДЗИ

Комплексна здравна застраховка е новият продукт, който предлага Държавният застрахователен институт. Застрахователна услуга от такъв тип се появява за първи път на нашия пазар, твърди Валери Алексиев - изпълнителен директор на ДЗИ. И досега държавният застраховател предлагаше застраховки със здравен елемент, но новата услуга обхваща всички етапи на лечение. Тя е едногодишна и може да се сключва индивидуално, семейно и групово. Груповата се дели на два вида: за сметка на застрахования и за сметка на работодателя.


Сключването на Комплексна здравна застраховка гарантира на застрахованото лице финансово обезпечение от страна на ДЗИ на проведените от него прегледи, лечение, включително и оперативно, и не на последно място - закупуването на лекарствени средства до определена сума. Това става при представяне на фактури или касови бележки от здравно заведение за извършен лекарски преглед или направено изследване. Горната граница на сумата, която ДЗИ ще върне на застрахованото лице, е 10% от размера на застраховката. Общата сума, с която ще се обезщетяват боледуващите клиенти, важи за цялата година, а не за еднократно посещение в болница.


Комплексна здравна застраховка включва в себе си покриването на риска при закупуване на лекарствени препарати и медикаменти, което я прави всъщност уникална на застрахователния пазар у нас. Този тип услуга не е новост за световната практика, но не се прилага масово, заяви специално за в.БАНКЕРЪ г-н Алексиев. При закупуването на лекарства максималният размер на евентуалното обезщетение, което може да получи застрахованото лице за цялата година, е в рамките на 10% от застрахователната сума. Необходимото условие, за да бъдат възстановени част от разходите на застрахованият, е лекарствата, които той купува, да са лично за него и задължително по лекарско предписание, т.е. с рецепта. Застрахователят няма да покрива разходите за покупката на витамини, помощни средства за рехабилитация или медикаменти, които нямат директно лечебно действие.


Ако застрахованото лице постъпи за лечение в здравно заведение, независимо дали клиентът е заплатил за него някаква сума или не, застрахователят съгласно условията на здравната застраховка се задължава да изплати на застрахования обезщетение в размер на 1% от общата застрахователна сума за всеки ден престой в болницата. В условията на Комплексна здравна застраховка е предвидено ограничения за болничния престой в рамките на 30 календарни дни за една година, като еднократното пребиваване в здравното заведение не трябва да бъде повече от 20 дни.


За всяка оперативна интервенция застрахованото лице също получава финансово обезщетение. Размерът му се определя по специално изготвена таблица в зависимост от вида и сложността на направената операция. Най-ниският размер на застрахователно обезщетение е 10% от застрахователната сума, но при най-тежките операции сумата може да нарасне до 100 процента.


Като всяка здравна застраховка и Комплексна здравна застраховка е предвидена за хора, които в момента не боледуват. Това обаче не означава автоматично, че болните от определена болест лица не могат да бъдат застраховани. С тях обаче застраховката се сключва при специални условия - не се засяга размерът на премията, а конкретното заболяване, от което страда застрахованото лице се изключва от покритие, обясни пред в.БАНКЕРЪ Емилян Кунчев, експерт в ДЗИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във