Банкеръ Daily

Общество и политика

Здравеопазването се нуждае от реформи в модела на финансиране

Според Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България, инвестициите в здравеопазването не трябва да се разглеждат фрагментирано, както и да се възприемат само и единствено като финанси и като разход.

Подобряването на здравеопазването в България изисква стратегически подход, институционален диалог и решения, които да гарантират устойчиви инвестиции, обучение и развитие на мотивирани здравни специалисти, внедряване на иновации, мащабна дигитализация и прозрачно публично-частно партньорство между различни заинтересовани страни в страната. Това са част от изводите от доклада „Здравеопазването като инвестиция“, представен от Американска търговска камара в България.

"С този доклад Американска търговска камара заявява  да се включи в публичния дебат за промяна  в здравеопазването, което е приоритет както за държавата, така и за всеки български гражданин. Ние още смятаме, че здравеопазването е част от националната сигурност. То е в основата за развитие на конкурентоспособността на България и за подобрение на икономическия климат у нас“, коментира Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България. Според него инвестициите в здравеопазването не трябва да се разглеждат фрагментирано, както и да се възприемат само и единствено като финанси и като разход.

Анализът „Здравеопазването като инвестиция“ показва, че през последните 20 години България отбелязва напредък в сферата. Това пряко се отразява в увеличената средна продължителност на живота, в намаляване на детската смъртност и др. Но страната ни значително изостава по редица ключови показатели спрямо средноевропейските, като предотвратима смъртност, достъп до здравни услуги и медикаменти, намаляващ брой общопрактикуващи специалисти, неефективност на доболничната помощ и други.

Българската здравна система е един от ключовите фактори за стабилна икономика, устойчив  пазар на труда при застаряващо население, благоприятен бизнес климат в страната и привлекателността на България като инвестиционна дестинация, четем в анализа. Документът показва още необходимостта от реформи за оптимизация и ефективно ползване на налични ресурси, както и нуждата от инвестиции в здраве с гаранция за дългосрочна възвращаемост.

5 идеи за подобрение на здравеопазването у нас

Докладът на Американска търговска камара в България посочва поне пет идеи, чиято реализация би донесла средносрочни подобрения на здравната система, и които ще се отразят благоприятно на здравния статус на населението, достъпа до здравни услуги и повишаване на благосъстоянието. Това са:

 


  • Превенция, скрининг и иновативна медицина;


  • Инициативи за дигитализация;


  • Промяна от ИТ-здравеопазване към истинско Дигитално здравеопазване;

  • Нужда от реална реформа на модела на финансиране на системата;


  • Ефективно използване на европейските фондове.

Всяка една от идеите могат да допринесат както за ефективно разходване на средства за здраве, така и да допринесат за подобрение на здравето на всеки един български гражданин, препоръчват от АмЧам.

Facebook logo
Бъдете с нас и във