Банкеръ Weekly

Общество и политика

Здравен търг по университетски

Последните месеци на годината поначало са малко по-особени за болниците. Ако се абстрахираме от актуалните им проблеми заради солидно източената здравна каса, това е времето, в което те вадят заделените резерви и се хвърлят стремглаво на есенно-зимния пазар. Милиони левове се харчат за лекарства, консумативи, апаратура, инструменти и доставки на горива. А ако след подсигуряването на негово величество пациента остане някой лев, може и ремонтче да се направи...


Най-големите играчи логично са университетските болници. Те развиват най-обемната дейност, съответно към тях се насочват огромни бюджетни средства, и съответно рискът в обществените им поръчки да се промъкнат некоректни практики е солиден. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) например откри в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски как не бива да се купува апаратура. Спорният казус е за доставка на навигационна система за черепно-мозъчна хирургия, като процедурата с прогнозна стойност 500 хил. лв. е обявена на 19 август. В антимонополната комисия обаче постъпва жалба от Прохелт ЕООД, в която се отбелязва, че предложената от дружеството цена от 494 500 лв. неправомерно е била пренебрегната в състезанието с два коня за сметка на Инфомед България ЕООД. Засегнатият участник твърди, че класираният на първо място конкурент не отговаря на един куп икономически, финансови и технически изисквания. Сред тях са непредставени удостоверения за актуално състояние и сертификати за качество, липсващи документи за оторизация от производителя на посочения апарат, а също декларации и копия за изпълнени подобни договори и препоръки. Всъщност тежките обвинения дори не са разгледани от КЗК, тъй като е налице фрапантно нарушение, пред което всички останали бледнеят. Ценовата оферта на Инфомед (629 700 лв. без ДДС) надхвърля със 129 700 лв. обявената в конкурса прогнозна стойност. Тоест имаме нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и болничната комисия е следвало веднага да отстрани Инфомед от надпреварата. Само че тя не я елиминира, а оставя на изпълнителния директор на Св. Иван Рилски д-р Дечо Дечев да прецени дали да излезе с решение за класиране и избор на изпълнител, или да прекрати търга. Куриозното е, че д-р Дечев явно е избрал и двата взаимноизключващи се варианта. От жалбата на Прохелт се разбира, че с решение №189от 10октомври 2013-а директорът е обявил за победител Инфомед. Именно това разпореждане антимонополистите отхвърлиха преди няколко дни като незаконосъобразно и наредиха на Св. Иван Рилски да плати на Прохелт направените разходи от 2450 лв., а процедурата да се върне на етап разглеждане на ценови оферти. Любопитното е, че междувременно, на 6 ноември, поръчката е прекратена от д-р Дечев заради... високата цена, предложена от вече избраната Инфомед.


Още по-интересното е, че паралелно с описаната поръчка за същата апаратура на 20 август е открит огледален търг. Той е за Наем на навигационна система за черепно-мозъчна хирургия и пак е с прогнозна стойност 500 хил. лева. На 25 октомври изпълнението е възложено на...Инфомед срещу 597 600 лв. с ДДС. За наддаването е получена само една оферта, като Прохелт този път не е сред потенциалните кандидати.


За хората, които са се объркали от многото дати, факти и цифри, може би е необходимо да се направи едно кратко обобщение - имаме две паралелни поръчки, с два паралелно действащи договора, и двата в нарушение на Закона за обществените поръчки. Подобни абсурди дават хляб на твърденията, че здравеопазването ни е пробита каца, в която изчезват държавните пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във