Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ ЗАКОН ПРЕД ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД

Меко е да се каже, че животът на застрахователните дружества не е лесен. Още не получили лицензи по досега действащия закон, те ще трябва да се пренагласят към нови текстове в него. Само година и половина след влизането в сила (1 януари 1997 г.) Законът на застраховането е на прага на четвъртото му изменение и допълнение.


Всъщност за желанието си да промени закона Дирекцията за застрахователен надзор съобщи още в началото на май. Както в.БАНКЕРЪ писа, имаше и вариант промените да бъдат разгледани и одобрени на правителствено заседание от 16 март, но тогава това не стана. Според добре осведомени източници мигът за ремонт е дошъл и до няколко дни те щели да влязат за обсъждане в Министерския съвет.


Износ или създаване на капитал


Всеки застраховател, който желае да презастрахова в чужбина част от поетия риск, може да го стори само и единствено след благословията на ДЗН - това гласи новата алинея в чл.5 от Закона за застраховането. Мотивът за нейното вписване е да се ограничи износът на национален капитал от страната. Текстът не звучи убедително, а по-скоро дискриминационно. Подобен контрол върху презастраховането има само в Румъния, Словакия и Словения. Заради предстоящото си членство в ЕС Словения подготвя премахването на подобен контрол и уеднаквява законодателството си с европейското.


Странен изглежда и параграф 13 на чл. 39 от предлаганите промени в застрахователния закон. Този текст поставя под същия разрешителен и презастрахователната дейност на чуждестранните дружества, извършващи застрахователна дейност у нас. Така прогонваме чуждестранните инвеститори още преди да са дошли.


Надзорната дирекция иска правомощия


Компетенциите на Националния съвет по застраховането относно разрешаването на вливания на компании, прехвърляне на застрахователни портфейли и притежаване на повече от 5% от капитала на застрахователните дружества е парчето от баницата, към която се стремят от дирекцията за застрахователен надзор. Една такава промяна на застрахователния закон изглежда логична, тъй като националният съвет изигра ролята, заради която бе създаден.


А лудите лудуват


Изцяло нова глава (пета), регламентираща дейността на застрахователния посредник, предлагат от застрахователния надзор в проекта. В нея се допълват твърде неясните текстове на сега действащия закон, уреждащи дейността на застрахователния брокер и застрахователния агент. Така авторите се надяват да премахнат правния вакуум около тази дейност. Но докато се наумуват държавните мъже и депутатите гласуват евентуални промени в застрахователния закон, предприемчиви българи, а и чужденци извършват посредническа дейност и печелят, като запълват освободените от чакащите лиценз застрахователи пазарни ниши, предлагайки услугите на съмнителни фирми.


Увеличаване на размера на налаганите санкции е формулата, с която застрахователният надзор смята да обуздае нарушителите в застрахователния бранш. Предвидените в проекта за изменение на застрахователния закон нови глоби за незаконни застрахователи са в размер от 20 до 100 млн. лв. за физически и от 250 до 500 млн. лв. за юридически лица. Но преди това трябва да се изгради пазар, което ще рече да се уреди вече лицензирането на застрахователните дружества, да се изясни статутът на застрахователните посредници, за да може да е ефективен и контролът върху застрахователната дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във