Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ ЗАКОН ПАК ЧАКА ЗА РЕМОНТ

Проектът за промени в Закона за застраховането претърпя поредната си метаморфоза - трета за последните четири месеца. Надеждите са тази седмица министрите да одобрят новите правила на застрахователния пазар и да дадат възможност и на депутатите да си кажат думата, при това още преди лятната си ваканция.


Нови облекчения и нови ограничения чакат компаниите, които възнамеряват да се занимават със застрахователна дейност у нас.


Апортните вноски


и най-вече неоправдано високите им оценки, които някои застрахователи използваха, за да достигнат изисквания минимален уставен капитал, са причината за една от първите и най-съществени промени в застрахователния закон. Преди три седмици надзорната дирекция поиска становището на Висшия касационен съд за това, дали е законосъобразно интелектуалната собственост да се включва при попълването на минималния капитал на застрахователните дружества. Отговор на този въпрос магистратите все още на са дали, но какъвто и да е той, надзорниците нямат правно основание да не предлагат за лиценз дружествата, попълнили капитала си по този начин. Такава е позицията на Дирекцията за застрахователен надзор. Занапред обаче тя ще изисква вноските в капитала на застрахователните дружества да бъдат само парични. Това означава, че се премахва възможността застрахователите да използват апорта като средство за набиране или увеличаване на капитала.


Нещо повече, предвижда се застрахователите да поддържат във всеки момент парични средства на депозит, равняващи се най-малко на половината от минималния им гаранционен капитал.


Много от доказалите качества застрахователни шефове, подгонени от изискванията за образователен ценз, намериха тих пристан, преквалифицирайки се в прокуристи на застрахователните дружества. Но в подготвяните законови промени и тази възможност ще бъде ограничена:


абсолютно всички управленски кадри


в застрахователните компании трябва да имат висше икономическо или юридическо образование. В предишния проект за промяна на закона имаше една вратичка, която допускаше и хора с други специалности да могат да управляват застрахователни дружества, стига да имат опит. Тази възможност вече е премахната, а изричното изискване за мениджърите е да имат десет години трудов стаж в застраховането.


Като погрешна бе отхвърлена


идеята за регулиране на презастрахователната дейност


от Дирекцията за застрахователен надзор. Все пак тя си е оставила една възможност за контрол над дружествата. Ако бъдат приети предложените промени, ДЗН ще има право да одобрява годишните презастрахователни програми на компаниите, да упражнява контрол върху сключените презастрахователни договори и върху тяхното изпълнение.


Ще се пледира и за намаляване на данъчната тежест, предвидена сега в Закона за корпоративното подоходно облагане.


Новост в Закона за застраховането е предложението за създаване на


фонд за превантивни мероприятия


В него застрахователите ще отчисляват по 1% от премийния приход по сключените общозастрахователни договори. Дирекцията за застрахователен надзор предлага на парламента отчисленията, направени във фонда, да бъдат приспадани от облагаемата основа на дружествата. Средствата за фонд Превантивни мероприятия ще бъдат превеждани в извънбюджетна сметка на ДЗН и ще се разпределят от шефа на надзора, както следва: до 25% - във фонд Земеделие, до 15% - във фонд Рехабилитация и социална интеграция, до 10% - по сметка на Дирекцията за борба с градушките, и до 25% - на Министерството на вътрешните работи. Задълженията на застрахователите към подобни фондове, учредени по силата на други закони, ще отпаднат, ако парламентът одобри проекта за ремонт на застрахователния закон.


Всички, които все още носят


прословутите стикери


на застрахователните дружества върху своето движимо и недвижимо имущество, ще бъдат санкционирани, ако депутатите приемат предложението на надзора. А то е глоба от 100 000 до 500 000 лв. за физическите и от 500 000 до 2 млн. лв. за юридическите лица. Досегашната санкция за нарушителите бе 40 000 лв., а в Закона за застраховането нямаше изрични текстове за налагането й, затова се прибягваше до услугите на Закона за административните наказания и нарушения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във