Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА МОЗАЙКА ЗАПОЧНА ДА СЕ НАРЕЖДА

Тридесет акционерни дружества и шест взаимозастрахователни кооперации (от 112 регистрирали се, че ще извършват застрахователна дейност миналата година) подадоха в Дирекцията за застрахователен надзор необходимите документи за получаване на лиценз.


Но едва след четири месеца - срока, в който трябва да завърши евентуалното одобряване на заявките за разрешение, ще се разбере кой кой е в застраховането.


Значително по-малко са желаещите да предлагат животозастрахователни услуги - всички кооперации и осем от дружествата. Тези цифри ясно говорят за отлив от животозастраховането и това нито е случайно, нито е изненада за някого. Направените промени на застрахователния закон през миналото лято, приетите по-късно убийствени данъци, таксите и тарифите (макар и след това намалени) отблъснаха дори и най-големите ентусиасти от животозастрахователния пазар.


Двадесет и две акционерни дружества са кандидатствали за общозастрахователен лиценз, но само пет от тях възнамеряват да развиват и презастраховане. Отливът от презостраховането е обясним - изискват се много сериозни финансови възможности. В застрахователните среди обаче се коментира, че липсата на лиценз няма да попречи на повечето застрахователи, сключвали досега презастрахователни договори, да продължават трупат проценти от пасивното презастраховане, което всъщност застрахователният закон не забранява.


След преценка на възможностите си акционерите на 14 дружества декларираха пред надзорниците решението си да прекратят застрахователната си дейност. От този пазар обаче се оттеглят значително повече дружества - около 50. Макар и да не са поискали от ДЗН откриване на процедура за ликвидация, ще трябва да преустановят съществуването си, след като обезпечат застрахованите при тях лица.


Само десет компании предприеха вливания и сливания. Дали ще бъдат приети или отхвърлени техните молби, зависи от волята на надзорниците, а дотогава акционерите на малките компании ще чакат решението със свити сърца.


Със сегашната кампания по лицензирането България се върна към практиката отпреди близо седемдесет години. През 1927 г. е създаден за първи път Държавен застрахователен контрол, а успоредно с това започва и издаването на разрешения за извършване на застрахователна дейност. Тогавашното появяване на орган, който да регулира пазара, редуцира твърде големия брой застрахователи до 38, приблизително колкото сега са кандидатствалите за лиценз. Забележителен факт е, че през целия период на съществуване на държавния контрол - до 1946 г., не е допуснат нито един фалит на застрахователно дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във