Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ОЧАКВАТ ПЪРВИЯ ЛИЦЕНЗ

Застрахователната компания Орел е първото дружество, готово за легален полет според каноните на застрахователния закон. Дирекцията за застрахователен надзор е одобрила всички внесени от компанията документи, необходими за получаването на лиценз. Най-вероятно още тази седмица надзорниците ще изготвят своето положително становище за получаване на заветното разрешително. Но за да получи лиценз, Орел ще трябва да изчака и благословията на Националния съвет по застраховане, който според закона ще трябва да се произнесе върху решението на ДНЗ в срок от два месеца. Не е изключено обаче първото разрешително да бъде издадено значително по-бързо, с което след близо 50-годишно прекъсване ще се възстанови регламентираният застрахователен пазар у нас.


Крайният срок, в който според закона заварените застрахователни дружества трябва да кандидатстват за лиценз, е 31 март. Учудващото в случая е, че освен ЗПК Орел само ЖСК Феникс е подала необходимите за това документи. Причините за тази сдържаност се пазят в дълбока тайна, но може с относително голяма точност да се прогнозира, че те са преди всичко финансови. Не е чудно, че в застрахователните среди се заговори за желанието на по-малките дружества да молят законодателите за удължаване на определеното им време, за да кандидатстват за лиценз. От Асоциацията на българските застрахователи, а и от Съюза на частните застрахователи са изразили готовност още тази седмица да пледират пред министър Муравей Радев за промяна на крайния срок за подаване на документите в ДЗН.


Иначе през миналата седмица дирекцията по надзора поотпусна повода, с който се гласеше да обязди застраховането. Със заповед на надзорния шеф Христо Христов е намален от 6 на 5% размерът на вноските, които застрахователите, сключващи задължителни застраховки, трябва да внасят в Гаранционния фонд. Освен това пак по инициатива на ДНЗ се предвижда намаляване на тарифите и таксите, които трябва да плащат застрахователите. Проектът за изменението им бе внесен миналия четвъртък в Министерството на финансите. Наредбата за тарифите и таксите бе приета с министерско постановление навръх Нова година, но преди още да е влязла ефективно в сила, тя ще бъде променена - не е изключено това да стане още тази седмица.


Глътка въздух ще могат да поемат животозастрахователите, ако промените станат факт: предвижда се намаляване на тарифата за издаване на лиценз от 60 на 30 млн. лева. В проекта се уточнява и размерът на таксата, която ще трябва да внасят по сметки на ДЗН компаниите, извършващи застрахователна и презастрахователна дейност. Тази сума не бе регламентирана досега. Намалява се от 5 на 2% таксата, когато се продават застрахователни пакети. Но тази редукция не се отнася за дружества, които преминават към ликвидация или променят предмета си на дейност. От тази такса са освободени и животозастрахователите заради социалния ефект на дейността им, заяви пред в.БАНКЕРЪ Христо Христов.


Уточнени бяха и правилата за прехвърляне на портфейли между застрахователи. Според тях застрахователен пакет може да се прехвърля само на вече лицензиран застраховател. Това означава, че към момента дружествата, които желаят да прекратят дейността си или са принудени да престъпят към ликвидация, могат само да уговорят прехвърляне на портфейла си. Но за да извършат транзакция на застрахователните полици, ще трябва да изчакат лицензирането на компаниите.


През миналата седмица финансовият министър подписа и Наредба за разходване на средствата от Временния обезпечителен фонд. Той бе създаден в началото на миналата година съгласно Преходните и заключителни наредби на Закона за застраховане с цел да бъдат защитени интересите на лицата, ползващи застраховка живот. Според закона дружествата, предлагащи сключването на животозастрахователни договори, се задължават да внасят 10% от математическия си резерв във фонда. Но със средствата, формирани от отделния застраховател като обезпечение ще бъдат гарантирани само задълженията му към застрахованите от него. Това означава, че гражданите, застраховани във финансово стабилните дружества, могат да са спокойни за своите средства, а останалите ще се уповават на Бога. За внесените във Временния обезпечителен фонд пари не трябва да се притесняват и сериозните застрахователни компании, за които няма съмнение, че ще получат лиценз, тъй като в тридневен срок след лицензирането им средствата ще се върнат при тях, заедно с натрупаните лихви. Няма обаче да бъдат възстановени средствата на дружествата, които не са поискали или не са получили лиценз. Внесените от тях пари за обезпечения ще се използват за изплащане на задължения на застрахователната компания към застрахованите лица. Отделен е въпросът доколко тези пари ще стигнат, за да се гарантират реално интересите на гражданите, сключили застраховки Живот.

Facebook logo
Бъдете с нас и във