Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗ СТАВАТ ПОСРЕДНИЦИ


След като вълната по лицензиране на застрахователните
дружества отмина, сега на дневен ред е ликвидацията на компании,
които не можаха да прескочат високия лицензионен праг, поставен
от Закона за застраховането, и да се сдобият с прословутото разрешително.


До момента Дирекцията за застрахователен надзор е
одобрила плановете на ликвидация само на 12 дружества. Отличникът
в този процес е ЗД Балканъ живот, което вече приключи
с ликвидацията си. Много по-голям обаче е броят на компаниите,
на които им предстои да открият процедура по ликвидация. Повечето
от тях не бързат да предоставят на надзорниците необходимите документи.
Сега действащият закон пък не предвижда конкретни срокове, в които
дружествата да представят ликвидационните си планове, и затова
те не се трогват от заплашително размахвания пръст на ДЗН. Неполучилите
лиценз няма да могат да практикуват застрахователна дейност, защото
тука законът е безкомпромисен: глоба в размер от 5 до 200 млн.
лева.


Освен одобрените 12 ликвидационни плана в момента
в надзорната дирекция се подготвя разрешение за ликвидационна
процедура на общозастрахователна компания Гранит-пожар.
А междувременно основният му акционер - Сюприйм, вече
сключи договор за застрахователно посредничество със ЗК Юпитер.
Акционерите ще решават съдбата на животозастрахователно дружество
Гранит, но запознати предполагат, че няма да се стигне
до прехвърляне на пакета с полици на друг лицензиран застраховател.


Щателно са прегледани и документите за ликвидация
на Тракия инс, но те не отговарят на изискванията
на закона, заявиха от ДЗН, и затова надзорниците водят кореспонденция
с мениджърите на дружеството за отстраняване на нередностите.


Плановите си за ликвидация са представили в застрахователната
дирекция и ВЗК Добруджа живот и Юнион инс,
но по документите им все още се работи. Добруджанският взаимозастраховател
предвижда да прехвърли своя портфейл в лицензираната ВЗК Добруджа
М Живот, а бившето СИК - в ЗК Бул инс.


През миналата седмица акционерите на Търговско
застраховане одобриха плана си за ликвидация и още тази
седмица той ще бъде внесен в Дирекцията за застрахователен надзор,
съобщиха от компанията. На проведеното общо събрание (24.11) собствениците
на дружеството са решили да обслужват задълженията си по застрахователните
полици до изтичането на срока им. Не е изключена обаче (законът
го разрешава) по-късно планът за ликвидация да бъде променен и
портфейлът на дружеството да бъде прехвърлен(естествено след благословията
на ДЗН) на някой вече лицензиран застраховател. След като не можаха
да съберат необходимия капитал, а и не успяха да се договорят
за вливане в някоя по-голяма застрахователна компания, мениджърите
на Търговско застраховане регистрираха ново дружество,
което ще работи като специализиран застрахователен посредник (агент)
в търговското и морско застраховане. Дружеството има свое ноу-хау
за митнически застраховки и не е изключено в скоро време да започне
да ги предлага съвместно с някой от лицензираните си колеги. На
пазара служителите на Търговско застраховане се ползват
с необходимия авторитет и много от лицензираните застрахователи
гледат да ги спечелят за свои агенти. Такива договорености дружеството
вече има с ДЗИ, ЗК Орел и още няколко от по-малките
частни застрахователи.


Ви-Веста също ще депозира тази седмица
в ДЗН плана си за ликвидация, заявиха от компанията. Засега тя
не предвижда да прехвърли портфейла си, а ще го обслужва до изтичане
на срока на полиците. И това дружество смята да продължи в застраховането,
но вече като посредник на някои лицензирани компании. Вече е регистрирано
дружество, което след приемането на промените в застрахователния
закон ще кандидатства за получаване на лиценз за застрахователен
брокер. То вече е сключило договор за застрахователно посредничество
със ЗК Юпитер, водят се преговори и с още други лицензирани
компании.


Застрахователна компания 7М също е готова
с ликвидационния си план, но ще го внесе в надзорната дирекция
едва след като бъде гласуван от акционерите в средата на месец
декември. Прехвърляне на портфейла - най-вероятно в ДЗИ, също
ще бъде обсъдено на това събрание. Работещите в 7М
също ще се преквалифицират в застрахователен посредник. Вече е
регистрирано дружеството Рила брокер, което е сключило
договори за посредничество с ЗК Юпитер и ДЗИ, но 7М
преговаря с още няколко големи компании.


През миналата седмица общи събрания проведоха и двете
застрахователни дружества на Мултигруп. Но бе отказана
каквато и да е информация за решенията на акционерите на София
инс.


На 14 септември НСЗ отказа издаването на лиценз на
София инс и София живот, но адвокатите
на двете дружества обжалваха (въпреки че нямат законово право)
решението пред Висшия административен съд, с което спряха процедурата
по ликвидация. В създалата се патова ситуация и двете дружества
продължават да извършват застрахователната си дейност, докато
се разреши правният казус. Много от служителите им обаче абдикираха,
като намериха своя професионален пристан във вече лицензирани
компании.


Проверени са и документите на още 21 дружества и
кооперации, които не са кандидатствали за лиценз. Те не са извършвали
застрахователна дейност и няма да бъдат третирани като заварени
застрахователи и съответно няма да бъдат принудително ликвидирани.
На проверка подлежат и документите на други 12 дружества, които
са декларирали, че не са сключвали застрахователни договори. Петнадесет
дружества, подлежащи на ликвидация, не са подали никакви документи,
но не могат да бъдат открити на адреса по съдебна регистрация.


Дружества с открита процедура по ликвидация:


1. ЗПД Атлас А АД


2. ЗПД Атлас АД


3. Първа универсална застрахователна компания
АД


4. ЗК Бургас АД


5. ЗД Балканъ живот АД


6. Мел инс живот АД


7. Търговско застраховане АД


8. ЗК 7М-живот АД


9. Булстрад финанси АД


10. ОСК Синдикална каса Подкрепа


11. ЗПАД Зора инс


12. МЗК Европа-живот


13. ЗК Гарант АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във