Банкеръ Daily

Общество и политика

Защо се разминават данните за избирателите на ГРАО и на НСИ?

Защо се разминават данните за броя на избирателите въз основа на числата на ГРАО и на Националния статистически институт? Отговор дават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Националният статистически институт изчислява броя на населението въз основа на настоящ адрес по данни от преброяването на населението, което обхваща само тези, които са пребивавали на територията на страната към момента на преброяването.

Избирателните списъци включват всички български граждани, които според Конституцията отговарят на критериите за избиратели. Съгласно Изборния кодекс те се съставят от общинските администрации по постоянен адрес.

За разлика от преброяването, Законът за гражданската регистрация задължава в регистъра на населението да се вписват всички български граждани, независимо от местопребиваването им - у нас или в чужбина. Т.е. зад всеки запис в регистрите, поддържани от Главна дирекция ГРАО, стои официален писмен документ. А не доброволно подадени данни, както е при преброяването.

Разликите в целите и методите, прилагани от Националния статистически институт и по Закона за гражданската регистрация, предполагат и разлика в данните, отчитани с различните методи и принципи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във