Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАЩО АЗИАТСКИЯТ КОЛАПС НЯМА ДА УБИЕ ИКОНОМИКАТА НА САЩ?

Напоследък се наблюдава
странно разделение в мненията на икономическите коментатори. Почти
всички данни за икономиката на САЩ са положителни: растежът трае
вече седем години (нещо, което се е случвало само два пъти в миналото);
инфлацията и бюджетният дефицит почти изчезнаха; безработицата
е на най-ниското си ниво от около четвърт век насам, а ръстът
на БВП през 1997 г. е очебиен. Но предвижданията за това, какво
би могло да засегне икономиката на САЩ, особено в резултат на
продължаващата криза в Азия, са шокиращи. Все по-често се появяват
коментари за вероятността страната да се зарази от азиатския
грип и икономиката да изпадне в рецесия или дори в дефлация,
подобна на тази от периода на Голямата депресия.


Дали наистина може да
се случи подобно нещо? По-вероятният отговор, подкрепен от доста
силни аргументи, е Не. Да започнем с метафората грип,
която междувпрочем е доста неточно подбрана. Тя навежда на мисълта,
че азиатските икономики са били напълно здрави и изведнъж са били
поразени от мистериозен вирус. Това не отговаря на истината. И
колкото повече кризата се задълбочава, толкова по-ясно става високорисковото
и абсолютно неадекватно икономическо поведение на субектите в
района.


Най-пряко азиатските проблеми
биха засегнали САЩ, ако намалее експортът. Очаква се забавеният
ръст и обезценяващите се спрямо щатския долар валути на азиатските
държави да предизвикат намаляване на щатския износ за района с
около 13% през 1998 година. На пръв поглед това е внушителна цифра.
Но като се има предвид, че износът съставлява само 12% от БВП
на САЩ, а експортът за Азия е около 1/3 от общия износ, намалението
на брутния вътрешен продукт ще бъде около половин процент. Впрочем
повечето водещи икономисти изчисляват, че азиатският срив ще забави
икономическия ръст на САЩ с около 0.5-1%, а през 1998 г. БВП се
очаква да нарасне с 2.5 процента.


Как стои въпросът с потенциалната
дефлация? Действително, все по-обезценяващите се азиатски валути
водят до по-ниски цени на стоките, произведени в района и предлагани
на международните пазари. Теоретически тези държави могат да изнасят
дефлация за САЩ по два начина. Първият е чрез директно намаляване
на ценовите равнища в страната, което ще се получи от по-ниските
цени на внасяните от Азия стоки. Опасността обаче е твърде преувеличена.
Защото услугите заемат по-голям дял от икономиката на САЩ (потреблението
им е около 3.3 трлн. щ. долара за година, срещу 2.3 трлн. щ. долара
годишно за стоките), а цените на услугите растат. Нещо повече
- само около 10% от стоките, продавани в САЩ, са внесени от Азия.


Вторият начин, по който
може да се внесе дефлация от Азия, е чрез пренасищане
на световните пазари със стоки на по-ниски цени, което би свалило
и цените на американските изделия. А пресищането може да се получи
в резултат на свръхпроизводството на компании от района, които
искат да компенсират по-ниските цени с по-голямо производство.
Това обаче може да се окаже проблем само за отделни компании и
едва ли ще окаже голямо влияние върху всички цени. Още повече,
че повечето от произведените в Азия стоки не са сравними с щатските
и не могат да се конкурират директно.


Така опасността от дефлация
остава реална по-скоро в сензационните заглавия. Докато според
сериозните икономисти много по-голяма е опасността от инфлация.
Ако азиатското влияние върху икономиката е толкова малко и преходно
колкото предполагат повечето икономисти, ръстът на БВП ще започне
да нараства по-късно през годината, както се случи и през 1997
година. Резултатите са ясни - стагнация в пазарите на труда, повишаване
на заплатите, инфлация и по-високи лихвени проценти.


Най-голямата заплаха върху
бъдещия икономически ръст ще настъпи, ако кризата в Азия се задълбочи
дотолкова, че да окаже натиск върху корпоративните печалби в световен
мащаб. Намаляването на печалбите ще доведе до намаляване на цените
на акциите, което, от своя страна ще доведе до намаляване на доверието
на потребителите и на потреблението като цяло. Кризата може да
има още по-депресиращ ефект, ако започне да подкопава ръста на
инвестициите в основни средства. Защото гръбнакът на започналата
през 90-те години мощна икономическа експанзия са мощните бизнесинвестиции.
Докато корпоративните печалби позволяват на вложените в производството
средства да растат, икономическото развитие ще се справя с всякакви
външни шокове от рода на азиатското падение. Но в момента, в който
бизнесинвестициите започнат да се колебаят, рецесията отново ще
стане реална заплаха.

Facebook logo
Бъдете с нас и във