Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАЩИТИХ ПРАВОТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ДА ГИ ОЦЕНЯВА ПАЗАРЪТ


Г-н Славински, как ще бъде регулирана дейността на
мобилните оператори след влизането в сила на новия закон за далекосъобщенията?


- Не само мобилните, но и всички останали далекосъобщителни
оператори у нас трябва да свикват с мисълта, че ще работят в една
силно конкурентна среда. Пазарът е този, който регулира броя на
операторите, и никакви икономически ограничения не са допустими.
Специално мобилните оператори обаче влизат в групата на ресурсните
ограничения. На 450 МHz работи Мобиком. В диапазона
900 MHz по неписан европейски стандарт трябва да има два оператора.
У нас там сега работи само Мобилтел и предстои да
се даде лиценз на втори GSM-оператор. Има още един диапазон -
1800 МHz, който може да се предостави на трети GSM-оператор.


На последния инвестиционен форум у нас шефът на Мобиком
Джон Мънъри се оплака, че са инвестирали над 50 млн. долара у
нас, а поради предстоящата приватизация на БТК съдбата на дружеството
все още не е ясна.


- Не бих казал, че съдбата на Мобиком
може коренно да се промени от приватизацията на БТК. То е едно
добре работещо търговско дружество, а никой оператор не закрива
добре работещите си обекти или участия в такива обекти. Има точни
изисквания за кандидат купувачите на БТК - да са оператори с голям
опит, с добри финансови резултати. По този начин всички елементи
от БТК - радиостанции, телевизия, смесените дружества и т.н.,
ще работят със световноизвестен партньор.


От доста време не се дава възможност на Мобилтел
да включи 25 нови станции в мрежата си и от това този оператор
понася загуби.


- В повечето случаи проблемите на Мобилтел
са, че те искат капацитет там, където телекомуникационната компания
още не е развила цифровата си мрежа. Но това е част от риска за
този, който решава да изгражда GSM-мрежа. БТК винаги се е старала
да продаде капацитета си и е абсурдно да се твърди обратното.
Друг е въпросът, че понякога там, където Мобилтел
иска да си сложи базова станция, БТК не е изградила такъв пренос.
В края на годината обаче се пускат нови мощности.


Има един-единствен случай, когато се получи колизия.
Става дума за базова станция, където Мобиком е изградил
някакъв капацитет и с въпросния капацитет е направил бартер с
БТК. Телекомуникационната компания е отпуснала канали на Мобиком
за друго място, срещу което ползва тази цифрова линия. Мобиком
обаче не позволява тя да се предостави на Мобилтел.
Положихме усилия, разговаряхме и с Мобиком, и с Мобилтел
и ми се струва, че решение на въпроса ще бъде намерено.


Какъв е процентът на цифровизация на мрежата?


- Международната свързаност на БТК е 96% и веднага
може да стане 100 процента. Компанията поддържа аналогови линии
като резерв към някои държави, които нямат цифрови линии. По отношение
на междуселищната връзка цифровизацията е от порядъка на 60-65
процента. Това означава, че покритието по пътищата към София,
Пловдив, Варна е 100%, а около Кнежа и Бяла - нула процента. Просто
БТК си има свой план, по който се осъществява проектът ДОН.
Мобилтел получава информация за намеренията и плановете
на телекомуникационната компания и може да си прави сметката къде
и какво е възможно да използва. БТК не е задължена да строи там,
където Мобилтел реши, че му е икономически изгодно
да се сложи една базова станция. Но където БТК отказва да строи,
и Мобиком, и Мобилтел могат да си изградят
собствена мрежа.


Имаше моменти, когато в София телекомуникационната
компания направи компромиси и ограничи собствената си мрежа, за
да даде капацитет на Мобилтел. До края на годината
ще включим новата система STM-16, която е с 16 пъти повече телефонни
канали от досегашната. И ако от 150 изградени станции проблеми
има само с 25, значи БТК не води политика за провалянето на Мобилтел.


По принцип доволни ли сте от участието на БТК в Мобиком?


- От политиката на БТК сме изключително доволни,
защото в България има мобилни услуги, има двама оператора, мрежите
растат... Това е едната положителна страна. Другата е доколко
мобилната мрежа е финансово изгодна на телекомуникационната компания.
Мобилните оператори у нас не се явиха голямата алтернатива на
фиксираната мрежа на БТК. Освен това се създава трафик и в двете
посоки. А най-хубаво за един оператор е да има трафик. Така че
от икономическа гледна точка участието на телекомуникационната
компания в Мобиком е полезно.


Доколкото знаем, на Мобиком е даден лиценз
за изграждането на паралелна мрежа?


- Опасно е, ако Мобиком или Мобилтел
изграждат абсолютно самостоятелна, независима мрежа. Тогава те
ще навредят на БТК. Опасно е и обратното - ако не пипат нищо и
чакат всичко от БТК. А това че в дадени участъци те изграждат
мрежа, е хубаво, защото могат да облекчат връзките на телекомуникационната
компания във вид на бартер.


Получава ли е БТК дивиденти от Мобиком?
Експерти твърдят, че дружеството си е върнало пъвоначалните инвестициите
още на първата година?


- Дружество, което изгражда националната мрежа, не
може да си върне инвестициите още на първата година. По-често
срещаният случай е едно развиващо се дружество да не раздава дивидент,
а да инвестира, за да заеме място на пазара и да е конкурентоспособно.
В момента не мога да ви дам точен отговор на въпроса. Струва ми
се, че по него имаме информация, но не е редно държавната администрация
да се явява в ролята на съдник кое стопанско решение в даден момент
е по-полезно, или по-губещо. Нали идеята е държавата да се оттегля
от стопанската дейност.


В една клауза от лиценза на Мобиком е
записано, че дружеството трябва да внася по 2.3% от годишните
си приходи в полза на КПД. Има съмнения обаче, че то внася по
2.3%, но не от приходите си, а от остатъка от приходите, след
като от тях се извадят разходите. Вие знаете ли как стоят нещата?


- Според мен в лицензите е посочено, че тези отчисления
трябва да са от всички приходи. Това важи както за Мобиком,
така и за Мобилтел. Не мога обаче да дам гаранция
дали някой някъде не е направил някаква финансова шмекерия.


Г-н Славински, не се ли страхувате от обвинения,
че защитавате Мобиком, защото там работи съпругата
ви?


- Жена ми работи от дълго време в Мобиком.
Тя не е отишла там, защото аз съм шеф на КПД. Освен това тя заема
ниска длъжност и не е ключов фактор. Не се опасявам, че може да
ме атакуват по тази линия. Когато е трябвало, съм защитавал интересите
и на Мобилтел, и на БТК. Аз не защитавам Мобиком.
Защитих правото на търговските дружества да водят съдържателна
корпоративна политика и да ги оценява пазарът, а не администрацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във