Банкеръ Weekly

Общество и политика

Започва ревизия в софийската адвокатура

Ивайло Данов

С отмяна на разход в размер на 30 000 лв. започва мандатът на новото ръководство на Софийската адвокатска колегия. След повече от 15 месеца съдебна битка за законността на избора и още преди да е встъпил окончателно в длъжност, новият председател Ивайло Данов постигна успех срещу мнозинството в досегашния състав на Софийския адвокатски съвет. По негова жалба Висшият адвокатски съвет отмени решение за учредяване на фондация "Адвокат" със средства от бюджета на столичната колегия.

Фондацията е учредена в края на март, когато е приет нейният устав, избран е управителен съвет и е одобрено дарение в нейна полза в размер на 30 000 лева. Решено е средствата да бъдат взети от перата "Приходи от правна помощ" (25 000 лв.) и "Разходи за професионална квалификация" (5000 лв.). В жалбата си Ивайло Данов твърди, че въпросното решение е както незаконосъобразно, така и неморално, тъй като е взето две години след изтичане на редовния мандат на досегашното ръководство и точно преди Върховният касационен съд да се произнесе по жалбите му срещу избора на новото.

Становището на Висшия адвокатски съвет е, че решенията за фондация "Адвокат" са взети при липса на нужния кворум. На последното общо събрание на столичната колегия пък не е гласувано и не е предлагано учредяване  на юридически лица с нестопанска цел. Изваждането на сумите за фондацията от бюджета на колегията би означавало средствата в него да не се харчат по предназначение и би довело до преразход по споменатите пера. Като недопустимо е оценено и намерението парите за фондацията да бъдат взети от приходната вместо от разходната част. 


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във