Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАПОЧВА ПРОДАЖБАТА НА 22 ВЕЦ-А

Националната електрическа компания напредва в своето преструктуриране. Тя е изпълнила всички финансови условия, съдържащи се в кредитното споразумение със Световната банка, е заявил Джеймс Мус, ръководил двуседмичната (от 15 до 27 март) мисия на банката у нас в областта на енергийния сектор. Мисията е одобрила и програмата за пулова приватизация на 22 малки водноелектрически централи. Пакетите с тръжната документация на ВЕЦ-овете ще бъдат представени на инвестиционните посредници между 6-и и 30-и април тази година.


Международната финансова институция е оценила високо проекта за обособяването на отделни дружества на собствена стопанска сметка. Досега пилотни проекти, финансирани от банката, са изготвени за ТЕЦ Бобовдол и за Електроснабдяване - Пазарджик.


Експертите са похвалили сравнително доброто финансово състояние на НЕК, постигнато благодарение на увеличените цени на електроенергията и на евтините лигнитни въглища, с които се произвежда голяма част от електроенергията в страната. Като резултат от доброто финансово състояние на НЕК може да се приеме и обявеният по Интернет, във Файненшъл таймс и българските вестници търг за доставяне на ново оборудване за ТЕЦ Марица Изток 1. Част от програмата за преструктуриране на НЕК е и подписаният меморандум с американската компания ЕNTERGY за изготвяне на проект за модернизация на ТЕЦ Марица Изток 3.


По искане на Комитета по енергетика са обсъждани възможностите за финансиране от страна на Световната банка и на проекти в топлофикацията. За целта до края на април комитетът трябва да представи във финансовото министерство стратегия за развитие на топлофикацията у нас. След предварителните разговори Световната банка е проявила интерес към финансиране на рехабилитацията на Софийска топлофикация, поставяйки обаче условието за задължително участие и на външни инвеститори. Според експертите на международната финансова институция възвръщаемостта на направените инвестиции ще става от реализираните след модеризацията икономии на топлинна енергия.


Световната банка е склонна да кредитира и рехабилитацията на ТЕЦ Перник. Ще бъде обсъдена и възможността тя да отпусне до 90 млн. щ. долара за ремонтиране и модернизиране на 6-7 по-малки топлофикациионни дружества в страната.


Мисията е изразила готовност да обсъжда варианти за осигуряването на гаранции по споразуменията за изкупуване на електроенергия между НЕК и някоя от приватизираните електроцентрали или между две частни централи. Целта на гаранциите е да се осигури финансова стабилност на приватизираните дружества и да се привлекат потенциални инвеститори за тяхната модернизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във