Банкеръ Daily

Общество и политика

Започва претоварването на "Вера Су"

Точно един месец след инцидента, при който турският кораб "Вера Су" заседна в плитчините до местността „Яйлата“ днес трябва да започне акция по разтоварването на около 3000 тона азотен тор, който той превозва. 

Платформата, на която са инсталирани уредите за разтоварването на заседналия край Камен бряг кораб, вече е на метри от „Вера Су“. Тя е снабдена с помпа за източването на втечнения азотен тор и хидравлика за отварянето на капаците на хамбара.

Точно един месец след инцидента, при който турският кораб "Вера Су" заседна в плитчините до местността „Яйлата“ днес трябва да започне акция по разтоварването на около 3000 тона азотен тор, който той превозва.  Платформата ще остане там, докато се завърши товаро-разтоварната дейност.  Работата ще бъде в 24-часов режим, за да се използват максимално дните с хубаво време. 

Министърът на околната среда и водите Асен Личев е възложил изготвянето на техническо задание за оценка на въздействието върху акваторията на Черно море в района на защитена местност „Яйлата“ от страна на авариралия кораб.

На Института по океанология е възложено също въз основа на анализите и оценките да се направят изводи, има ли и в каква степен увреждане на видове и природни местообитания, предмет на опазване, и на видове със стопанско значение в морската среда; нанесени ли са и в каква степен екологични щети и значително отрицателно въздействие върху запазването на „благоприятно консервационно състояние“ на защитената местност, по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

В знак на добросъседско отношение и превенция на възможен риск, министър Асен Личев изпрати и писма до министрите на околната среда на Румъния и Турция, предоставяйки информация за актуалната ситуация със заседналия в близост до Камен бряг кораб "Вера Су".

В писмата се отбелязва, че екипите за наблюдение на министерството на околната вода са на място от първия ден на инцидента, извършват регулярен мониторинг на водите, предписват указания на компетентните власти за предотвратяване на замърсяване на морската среда, като взетите проби досега не показват възможност за трансгранично замърсяване.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във