Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАПОЧВА ОРГАНИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ С КОМПЕНСАТОРКИ

На 13 юли (четвъртък) на Софийската стокова борса ще бъде проведена първата сесия, на която членовете на тържището ще могат да купуват и продават компенсаторни инструменти. Институцията е получила разрешение от Държавната комисия по стоковите борси за експериментална търговия в продължение на шест месеца. Ако начинанието има успех, то ще продължи. Борсата ще събира комисиона в размер на 0.1% от обема на всяка сключена сделка. Транзакциите на този сегмент няма да са монопол на брокерите. Срещу такса от 400 лв. за половин година всички заинтересовани фирми ще могат да търгуват пряко с този вид книжа. Според изпълнителния директор на стоковата борса Христо Миленков желание да участват в покупко-продажбите на сегмента са заявили няколко компании, сред които и инвестиционни посредници. Повечето от тях обаче вероятно ще предпочетат да търгуват чрез дружества, които са постоянни членове на борсата. Това е така, защото комисионите, които финансовите къщи ще платят на стоковите брокери, вероятно няма да надминат членската такса.


Основен проблем при търговията с компенсаторни инструменти е сложността на прехвърлянето им, особено когато става въпрос за издадени в провинцията книжа. Тъй като по-голямата част от купувачите на записите живеят в София, те трябва да пропътуват стотици километри до съответната областна управа или общинска поземлена комисия, за да осъществят транзакцията на място. Идеята на шефовете на стоковата борса е именно тези транспортни разходи да бъдат премахнати. Според тях целият процес по смяната на собствеността може да се осъществи от брокера на продавача на компенсаторките. За да бъдат сигурни и двете страни, че сделката ще бъде коректна, парите ще бъдат задържани от борсата до момента на прехвърлянето на книжата. За целта обаче купувачът трябва да предостави нотариално заверено пълномощно на името на представителя на продавача. Ако този начин на търговия се окаже успешен, полза от него ще имат най-вече притежателите на компенсаторки от провинцията, защото цените на издаваните извън столицата книжа вероятно ще догонят софийските.


Шефовете на борсата смятат да заложат предимно на търговията с компенсационни бонове, емитирани като обезщетение на собственици на невърнати земеделски земи. Логиката им е, че издадените досега бонове са с номинална стойност 1.6 млрд. лв. и освен това са разпръснати в около 300 общински поземлени комисии. Докато записите Лучников се емитират главно в министерствата, а дори и провинциалните компенсаторки са с доста по-големи номинали, и разходите по прехвърлянето на единица стойност от тях са относително малки. На стоковата борса се надяват на повишен интерес от страна на арендатори на земеделска земя, които желаят да закупят собствени имоти. Добра възможност за това им дават търговете за земя от държавния поземлен фонд, които ще стартират през ноември. Там ще се предлагат относително уедрени парцели. За инвестиращите в земи сега представлява голям проблем да закупят имоти, защото те са разпокъсани, а собствениците им е трудно да бъдат открити или събрани, за да се изповяда прехвърлянето. На практика единствената възможност за придобиване на големи терени са държавните търгове. На играчите в тях обаче ще им излиза значително по-евтино, ако притежават компенсационни бонове. Очаква се минималните продажни цени на аукционите за държавна земя да са около 500-600 лв. за декар, докато пазарната им цена е не повече от 120 лв. за декар. Така плащането на земята в брой става абсолютно неизгодно. За да има смисъл от участието на инвеститори в търговете, те трябва да притежават земеделски бонове. Идеята на стоковата борса е на тържището да могат да се закупят големи номинали от книжата.


Проблем обаче може да възникне от начина на провеждане на търговете за земя. На първия етап ще може да се купуват имоти само с бонове, емитирани от местната поземлена комисия, където се намира парцелът. Така отново ще има значение мястото на издаване на номинала. Защото едва ли добруджански арендатор ще е склонен да купува земя например от Югозападна България. Вероятно обаче тези проблеми ще се разрешат след уточняване на интересите на страните по борсовите сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във