Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАПОЧВА ЛИ ГОЛЯМОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ?


Няма никакъв бизнес. Парите по сметките на
клиентите ни постоянно намаляват. Вложителите теглят спестяванията
си, за да живеят. От началото на годината до края на юни
това бяха дежурните оплаквания на банковите мениджъри. До края
на юни тази година клиентите изтеглиха от сметките си 139.1 млрд.
лв. и 42.8 млн. щ. долара. А кредитните портфейли на седмицата
намаляха с 41.7 млн. щ. долара за първите шест месеца на годината.


Банките са се превърнали в склад на пари. Те
са обърнали гръб на производството и отказват да кредитират,
репликираха шефовете на фирми. И двете страни имаха своите аргументи,
които обаче избиха в числата на балансите на банките
от голямата седморка - БУЛБАНК, ДСК, ОББ, БИОХИМ, ЕКСПРЕСБАНК,
ХЕБРОСБАНК и Пощенска банка. Седемте големи държат
72.63% от всички банкови активи, те са отпуснали 80.18% от всички
кредити и управляват 75.88% от спестяванията на гражданите и фирмите.


През август и септември дойде ударът от кризата на
световните финансови пазари. Доларът, брейди-книжата по външния
ни дълг и облигациите по ЗУНК значително поевтиняха и изиграха
лоша шега на нашите банки. Седемте големи инкасираха
51.4 млрд. лв. загуби от курсови разлики и от операции с държавни
ценни книжа. Това стопи общата им печалба от 140.7 млрд. лв. през
юни до 27.3 млрд. лв. в края на септември.


На фона на тези събития постепенното увеличаване
на депозитите и на отпуснатите левови и валутни заеми остана незабелязано.
Парите на гражданите и фирмите в седемте банки се увеличиха през
юли, август и септември със 111.5 млрд. лв. (изключение прави
ДСК) и със 148.7 млн. щ. долара, а отпуснатите левови заеми -
с 204.7 млрд. лева. Макар и скромно - с 11.2 млн. щ. долара, валутните
кредити също се присъединиха към общата тенденция.


Октомври бе месецът, през който групата на седемте
отново започна да трупа печалби. Само за един месец общият й размер
се увеличи до 80 млрд. лева. Това се отрази и на капиталовата
им адекватност, чийто общ размер достигна 33.3%, а общата им капиталова
база в края на октомври вече е 646 млрд. лева.


Продължи нарастването и на левовите депозити - с
81.9 млрд. лева.


Фамилиите Грийнберг и Лацис овладяха Пощенска банка


След дълги приватизационни перипетии в началото на
ноември Пощенска банка стана собственост на AIG и EFG Banking
Group. AIG - една от най-големите американски застрахователни
компании, е собственост на фамилията Грийнберг, а в международния
борд на съветниците й участва бившият държавен секретар на САЩ
Хенри Кисинджър. EFG Banking Group пък е собственост на фамилията
Лацис.


В деня на плащането по сделката заместник-председателят
на надзорния съвет на Пощенска банка Георги Гондикас оповести,
че тя ще се специализира в банкирането на дребно. Въпреки това
тя няма да се раздели и с големите си клиенти, като БТК, Петрол
и НЕК. Освен че печели солидни суми от таксите и комисионите по
обслужване на разплащанията им, Пощенска банка им е предоставила
и кредитни линии, които също й носят добър и стабилен доход.


През 1998 г. банката откликна на призива Дайте
да дадем (заеми) и по този повод удвои размера на предоставените
кредити. Но само два от тях са по-големи. Първият бе за над 1.1
млрд. лв. и част от заема от 22.3 млрд. лв., предоставен на Софийската
голяма община от консорциум от банки, воден от БУЛБАНК. Вторият
- за 6.5 млн. щ. долара, бе предоставен на Проучване на
нефт и газ ЕАД, и е гарантиран от ДФРР. В края на годината
настъпва падежът на заем от 10.3 млн. щ. долара, който банката
отпусна отново с гаранция от ДФРР на Варненска корабостроителница
в края на миналата година. Според председателя на УС на банката
Владимир Владимиров засега корабостроителницата редовно обслужва
лихвите по заема.


От началото на годината Пощенска банка работи на
печалба, като в края на октомври тя е около 6.1 млрд. лв., а капиталовата
й база е около 27.2 млрд. лева. Според г-н Владимиров към края
на ноември печалбата се е увеличила до 11 млрд. лева.


В банковите среди се коментира, че новите собственици
на Пощенска банка ще избързат с увеличението на капитала й и вместо
през май 1998 г. ще внесат 10 млн. щ. долара още до края на тази
година.


ЕКСПРЕСБАНК бе поверена на HSBC Investment Bank


Кой казва, че банките не кредитирали? Със сигурност
не хората, познаващи кухнята. ЕКСПРЕСБАНК е между
банките, доказващи несъстоятелността на подобни твърдения. Защото
през тази година тя е увеличила размера на предоставените заеми
с 65 млрд. лв., и то изцяло за сметка на левовото кредитиране,
което е удвоено. Според изпълнителния директор на банката Иван
Константинов тя ще продължи да се опира на традиционните си клиенти
- корабостроителници, пристанища и обекти на морския туризъм.
ЕКСПРЕСБАНК успя да намали вземанията си от Варненска корабостроителница
наполовина и в момента има да получава от нея около 25 млн. щ.
долара, които трябва да бъдат погасени до средата на следващата
година.


През миналата година банката кредитира с 12.8 млрд.
лв. Камел ЕАД и Зърнени храни - Силистра,
и за разлика от други кредитни институции през 1998 г. успя да
си събере над 91% от предоставените заеми.


През изминалите десет месеца ЕКСПРЕСБАНК постоянно
излиза на печалба, която в края на октомври е 22.5 млрд. лева.
Капиталовата й база е 41.4 млрд. лв., а възвръщаемостта на акционерния
капитал е 157.5 процента. По този показател ЕКСПРЕСБАНК е на първо
място в групата на седемте.


Приватизацията на банката започна през юни тази година,
когато БКК обяви конкурс за избор на консултант по продажбата
й. Победителят - HSBC Investment Bank, бе обявен едва в края на
август. Очакванията са, че до март следващата година ще започне
набирането на офертите на кандидатите за купувачи на ЕКСПРЕСБАНК.


БУЛБАНК - сделката на 1999 г.


От четири години насам за БУЛБАНК се говори само
с превъзходната форма най - най-голямата, най-стабилната,
с най-висока печалба и капиталова база... И с най-добър мениджмънт.
През следващата година към този списък може да се прибави и най-голямата
приватизационна сделка.


Кредитната институция, чийто председател на СД е
Чавдар Кънчев, трябва да бъде продадена до края на 1999 г. и за
нейната приватизация тепърва ще се правят всевъзможни оценки.
Още повече че за БУЛБАНК е по-правилно да се говори не като за
банка, а като за финансов холдинг. Тя притежава 99% от Корпоративна
банка, по 49% в Хипоферайнсбанк - България, и във
финансовата къща Еврофинанс, и по 35% в ОББ и в ЦКБ.


Печалбата на БУЛБАНК в края на октомври е 30 млрд.
лева. А само месец по-рано поради кризата на международните капиталови
пазари тя бе едва 11.8 млрд. лева.


През март тази година БУЛБАНК оглави консорциума
от шест банки, който отпусна 22.3 млрд. лв. на Софийска голяма
община, като самата тя предостави 14.8 млрд. лева. През май бе
даден тригодишен заем от 6.5 млн. щ. долара на Полимери
- Девня, а през септември - 7.2 млрд. лв. на общината в Пловдив,
и това са само част от по-значителните кредити, отпуснати от банката
през тази година. Разбира се, БУЛБАНК преживява и перипетии с
някои от кредитополучателите. През миналата година тя отпусна
26.3 млрд. лв. на четири мелници за изкупуване на зърното. Тези
в Хасково и Стара Загора върнаха навреме своите дългове - 9.2
млрд. лева. Проблемите дойдоха от софийските комбинати, които
имат просрочия за 5.3 млрд. лева. В края на ноември ДФРР плати
на БУЛБАНК 3.8 млрд. лв. и се превърна в пряк кредитор на Мелничен
комбинат - София. Вземането от Стара мелница
за 1.5 млрд. лв. обаче вероятно ще се събира по съдебен ред.


Банка ДСК - левовият мастодонт


Ако БУЛБАНК е валутната каса на населението и на
фирмите, то левовата - безспорно е Банка ДСК. В нея
са съсредоточени 74.7% от левовите депозити на граждани и фирми,
или 31.9% от всички спестявания, поверени на български банки.
През тази година Банка ДСК завоюва и нова позиция
- тя се превърна в лидер в кредитирането. Банката удвои размера
на заемите, отпуснати на граждани и фирми, които в момента са
над 504.2 млрд. лева. По-важното в случая е, че само 0.3% от тях
са просрочени. За сметка на това 17.1 млрд. лв. от раздадените
през миналата година зърнени кредити така и не са върнати. До
миналата седмица тяхната сума бе 27.1 млрд. лв., но ДФРР влезе
в ролята си на гарант и осребри част от гаранциите по зърнените
кредити, като плати на Банка ДСК 10 млрд. лева. За
останалите суми банката и фондът ще заведат съдебни искове срещу
нередовните длъжници.


Но най-проблемните вземания на ДСК идват от миналото.
С над 80 млрд. невърнати лева затворените ТСБанк, Бизнес Банка,
ПЧБ, ТБ Славяни и ЕЛИТБАНК затягат примката около
врата на преродилата се в банка спестовна каса. В
края на декември тя очаква Кредитна банка да й върне облигации
по ЗУНК за 13 млн. щ. долара. Междувременно Банка ДСК
бе призната за кредитор на Плама, от която има да
си взема 15 млн. щ. долара.


В края на октомври 1998 г. капиталовата база на Банка
ДСК е 106.6 млрд. лв., а печалбата й е 12.5 млрд. лева.
Голямото предизвикателство пред банката е започването на валутни
операции - набиране на депозити, разкриване на сметки и извършване
на разплащания.


ОББ в очакване на новия акционер


След като бе продадена, ОББ буквално излезе от публичното
пространство и съсредоточи усилията си върху събирането на вземанията
от длъжниците си. Размерът на отпусканите нови заеми почти замръзна.
Изключение прави единствено кредитът от 2.8 млрд. лв. за Софийска
голяма община, отпуснат от консорциума, воден от БУЛБАНК.


ОББ успя да излезе от клопката на зърнените заеми,
като си върна над 86% от тях. В момента мениджърите на банката
водят дела за обявяване в несъстоятелност за Мадара
- Шумен, която й дължи 4 млн. щ. долара. Мениджърите на ОББ отказаха
също да подпишат споразумението за консолидация и разсрочване
на задълженията на Плама - нещо, което би направила
всяка банка по света, без да се поддава на синдикален рекет. Много
възможно е обаче банката да си събере вземанията от рафинерията
много по-рано от предвидените в споразумението с кредиторите 35
години.


ОББ успя бързо да се съвземе от удара, който й нанесе
кризата на международните пазари. Поради дългата си открита валутна
позиция през септември банката отчете загуба от 35 млрд. лева.
Само за един месец - до края на октомври, тя бе намалена четири
пъти, а през ноември печалбата вече е 10 млрд. лева. От ОББ твърдят,
че ако облигациите по ЗУНК се отчитат по пазарните котировки в
края на месеца, а не по усреднената месечна цена, която дава БНБ,
още през октомври банката е можела да има печалба от 4 млрд. лева.


С капиталовата си база от 106.5 млрд. лв. и капиталова
адекватност от 75.3% банката си остава една от най-стабилните
кредитни институции у нас. Нейни собственици са ЕБВР и БУЛБАНК,
които държат по 35% от капитала й, и голямата американска инвестиционна
банка CIBC Openheimer, която е собственик на 29.99 процента. В
момента тя преговаря с AIG да му продаде част от своите акции
в българската банка. Вероятно до края на годината AIG ще притежава
над 10% от капитала на ОББ.


ХЕБРОСБАНК и БИОХИМ - последната приватизационна
вълна


Най-изненадващо в средата на годината БКК обяви,
че засега няма да търси чуждестранен консултант за продажбата
на ХЕБРОСБАНК и сама ще се нагърби с приватизацията й. Но за нея
БКК ще мисли едва след като приключи с продажбата на ЕКСПРЕСБАНК.


Подобно на ОББ, през тази година и ХЕБРОСБАНК наблегна
на събирането на вземанията си, затова и кредитният й портфейл
не бе увеличен значително. Банката засили предимно валутното кредитиране,
като ориентира средствата си към предприятията от хранително-вкусовата
промишленост и от леката химия - като Асенова крепост
и Неохим. Печалбата й към края на октомври е 15.6
млрд. лв., а капиталовата база - 29.4 млрд. лева.


Преди да мисли за приватизация, БИОХИМ ще трябва
да приеме петима чуждестранни мениджъри. Те ще бъдат посочени
от британската консултантска фирма Glendel и вероятно ще поемат
банката в началото на следващата година. До края на септември
БИОХИМ успя напълно да събере 15-те милиарда лева кредити, предоставени
през 1997 г. за изкупуване на зърното. Иначе 1998 г. ще остане
в историята на банката най-вече с операцията по консолидирането
и уреждането на задълженията на Плама за 139 млн.
щ. долара. Вкусът на тази сделка ще стане ясен през следващата
година. В БИОХИМ се надяват постепенно да започнат да събират
вземанията си от рафинерията, които са над 32 млн. щ. долара.


От началото на 1998 г. БИОХИМ работи на печалба,
но кризата на световните финансови пазари повлия и на нейния резултат,
тъй като операциите й са насочени главно към валутния пазар. Въпреки
това в края на октомври печалбата на БИОХИМ е 2.2 млрд. лв., а
капиталовата й база - 37.3 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във