Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАПОЧНАХА ГОЛЕМИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПАРИЖКИЯ КЛУБ

Около 67 млн. щ. долара погаси България по главницата на своите задължения към Парижкия клуб. С това бе открит сезонът на големите плащания към държавите кредиторки, на които дължим над 1 млрд. щ. долара.


България успя да разсрочи задълженията си към членовете на Парижкия клуб в рамките на три кръга от преговори. През април 1991 г. бе подписан протокол между България и Парижкия клуб. Той регламентира погасяването на задължения, които, преизчислени в долари, са между 600 и 700 млн. щ. долара. Срокът на изплащане е десет години. Споразумението бе ратифицирано от българския парламент на 21 януари 1993 година. Съгласно неговите условия на 21 септември 1994 г. България и Външнотърговската банка (сега БУЛБАНК) подписаха договор с Експортно-импортната банка на Япония. Според него българската държава поема задълженията на БУЛБАНК по заеми за около 12.2 млрд. японски йени и за над 12.2 млн. щ. долара, предоставени й от японски частни банки.


На 14 декември 1992 г. е договорено и подписано второ споразумение между България и Парижкия клуб. С него се разсрочват задължения на България, чиято равностойност е около 400 млн. щ. долара. Срокът за погасяване на дълговете е до 15 февруари 2003 година. Плащането ще се извърши на осем равни вноски, като първата ще бъде направена на 15 август 1999 година. В това второ споразумение влизат и преоформени в държавен дълг кредити на България и БУЛБАНК, покрити със застрахователна гаранция на Република Италия. Италианската държава е предоставила гаранциите чрез държавната застрахователна компания за застраховане на експортни кредити САЧЕ. На 13 април 1994 г. в Париж бе подписано третото споразумение между нашата страна и държавите - членки на Парижкия клуб. С него се разсрочва дълг, чиято равностойност е около 200 млн. щ. долара. Срокът за неговото погасяване е 30 април 2004 година. Плащанията ще започнат на 31 март 2001 г. и ще се извършат на осем равни вноски.


Така бе договорено от октомври тази година до началото на 2009 г. България да се издължи на държавите кредиторки от Парижкия клуб. Най-големите плащания са между 2001 и 2004 г., когато само по главницата ще връщаме по 200 млн. щ. долара годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във