Банкеръ Daily

Общество и политика

Започна обществено обсъждане на промени в Закона за радиото и телевизията

До 31 август 2020 г. ще тече общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.

Законопроектът има за цел да пренесе разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година, които са свързани предоставянето на аудиовизуални медийни услуги.

В предложения за обсъждане проект са включени следните изменения: Алинея 3 в чл. 2 се изменя така: „Аудио-визуално предаване е поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява самостоятелен елемент, независимо от нейната продължителност, в рамките на програмна схема или каталог, утвърден от доставчик на медийни услуги, включително пълнометражни филми, видеоклипове, спортни събития, комедийни сериали, документални филми, детски предавания и телевизионен театър.“

Сегашният вариант гласи:

"Аудио-визуално предаване е поредица от движещи се изображения със или без звук, което представлява обособена част от програмна схема или каталог, утвърден от доставчик на аудио-визуални медийни услуги и чиято форма е сравнима с формата и съдържанието на телевизионно излъчване."

С измененията се предвижда в член 2 да се създадат две нови алинеи (6 и 7), като едната обяснява какво е услуга на платформа за споделяне на видеоклипове, а другата – какво е генериран от потребител видеоклип:

„(6) Услуга на платформа за споделяне на видеоклипове е услуга по смисъла на чл. 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като основната цел на услугата или на обособима част от нея или съществена функционалност на услугата е посветена на предоставянето на предавания, на генерирани от потребители видеоклипове, или и на двете, за широката общественост, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност, с цел информиране, забавление или образоване, чрез електронни съобщителни мрежи по смисъла на Закона за електронните съобщения, и чието организиране се определя от доставчика на платформата за споделяне на видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми, по-специално чрез показване, маркиране и подреждане в определен ред (секвенциране).

(7) Генериран от потребител видеоклип е поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява самостоятелен елемент, независимо от нейната продължителност, създадена от потребител и качена на платформа за споделяне на видеоклипове от този потребител или от всеки друг потребител.

Има и нов раздел, в който се постановява какво трябва да направят лицата, които имат намерение да осъществят услуги на платформи за споделяне на видеоклипове.

Сред новите текстове прави впечатление чл. 8а, според който „Доставчиците на медийни услуги гарантират, че съдържанието в техните услуги постепенно става достъпно за хората с увредено зрение или слух. Средствата за постигането на достъпност на съдържанието на аудиовизуални медийни услуги включват, без да се ограничават до жестомимичен превод, субтитри за глухи и хора с увреден слух, субтитри с говор и звуково описание. Доставчиците на радиоуслуги предоставят в срокове и по начини, определени в плановете за действие по ал. 2, т. 1, чрез интернет, мобилни приложения или други технически средства, с които разполагат, програми и предавания, достъпни за хората с увредено зрение или слух.

От пресцентъра на Министерството на културата посочват имейл за изпращане на становищата - [email protected].

Facebook logo
Бъдете с нас и във