Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАПОЧНА ЛОВ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ


Пазарът се насити с кадри, след като Националният
съвет по застраховане отказа да издаде лицензи на няколко дружества.
От тази ситуация се възползваха някои от пълноправните застрахователни
компании, които изпитват кадров дефицит. ЗК Орел,
ВЗАД Армеец и още няколко застрахователни дружества
вече обявиха конкурси за набиране на застрахователни посредници.
Търси служители и младата застрахователна компания Евро
инс, която започна да набира персонал за двайсетте си новооткрити
представителства в страната.


Наскоро представителите на военно застрахователно
акционерно дружество Армеец и Съюза на офицерите и
сержантите от запаса се споразумяха да си сътрудничат. Съгласно
подписания договор запасняците ще се преквалифицират в продавачи
на застрахователните услуги на военния застраховател.


След като преди две седмици парламентът зачерта от
текста на закона изискването застрахователните агенти задължително
да са с висше образование, дружествата, набиращи нов персонал,
се отказаха от тази формалност. Но висшето образование и опитът
в застраховането са предимство при кандидатстването за застрахователен
посредник и са задължителни за вакантните длъжности по-нагоре
в йерархията.


При сегашното разместване на пластовете на новоизграждащия
се застрахователен пазар желаещите да запазят или да увеличат
пазарните си позиции задължително трябва да попълнят редиците
си с добри специалисти. Затова се очаква и сериозно наддаване
за добре подготвените кадри.


На опашката от безработни застрахователи вече се
наредиха и някои от висшите застрахователни мениджъри, които също
активно предлагат на различни работодатели професионалния си опит
и лоялност. Намирането на кресла за тях обаче е по-проблематично,
тъй като те са вече разпределени и се търсят най-вече хора за
работа. Въпреки това на пазара има няколко оферти за овакантени
места за мениджъри на застрахователни компании. Акционерите на
Левски Спартак първи пулично обявиха, че търсят шефове
за своята компания. Освен тях собствениците и на други дружества
се стремят да се докопат до някой специалист, за да го цанят за
свой мениджър, но за сега отбягват да афешират своите апетити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във