Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАМРЪЗНАЛИ ДЕЛА В НСлС НЯМА

Г-н Рашков, НСлС започва да се държи като звено със затихващи функции - насочихте делото за МОБ Свети Никола към софийското следствие. Така ли постъпвате и с други дела?


- Пренасочваме делата и не поемаме нови разследвания, тъй като трябва да приключим тези, които имаме при нас.


В какъв обем са те - като се отчита и фактът, че сте със 120-ина души по-малко?


- Огромен е обемът работа за тези 60 души, които останаха. Огромен не като брой на делата, а като обем за разследване, което осъществяват тези следователи. В момента в НСлС има най-малко триста дела. А само едно дело е например 450 тома.


От този пример, споменат в информацията ви до председателя на правната комисия в НС миналата седмица, г-н Лучников бе доста разочарован. В интервю за БАНКЕРЪ той обяви, че няма прокурор, който би изчел добросъвестно 450 тома следствен материал...


- Такъв е законът, а прокурорът е длъжен да го изчете, за да се запознае с делото.


По кое от пирамидалните дела беше събран толкова материал?


- По едно от делата за Майкъл Капустин - само обвинението срещу него е 900 страници. Обвинителните заключения на следователите, които са пред приключване, ще бъдат няколко хиляди страници.


Кога?


- В близките дни, максимум до седмица.


Колко време и усилия отне разследването на Капустин?


- Там се смениха няколко следователи. Освен това - знаете, че той бе обявен за транснационално издирване и задържан в Германия. Самата екстрадиция на Капустин от Германия ни костваше 5-6 месеца.


Какъв е напредъкът на други подобни - по обем, дела?


- Бяхме направили с Главна прокуратура график за приключването на такива дела - пирамидални и за престъпления по кредитирането в банковата сфера. Но напускането на следователи ни затрудни безкрайно много. Активизирахме и колегите от прокуратурата, които упражняваха надзор за законност - наблюдаваха тези дела, както и нашите следователи. В момента работим по тези дела много по-бавно. А са много - само в банковата сфера в момента се водят 40 дела. Някои са пред приключване, други са в активна форма на разследване.


Депутатът Георги Шишков оповести намерението си тези дни да връчи в националното следствие доказателствен материал за контрабанден канал на цигари...


- Аз не съм получил до момента никакъв документ. Може да го е предал на прокуратурата или на друго следствие. Трябва да се съобразяваме и с вече казаното - нямаме хора, на които да се възложи ново дело. Има нормален човешки капацитет - нали трябва да се спи осем часа в денонощието?


Имате ли усещането, че през последните четири години НСлС бе шапка?


- Не. Националната служба не може да бъде шапка в онзи смисъл, в който я имат някои административни структури. Тя няма никакви процесуални правомощия, свързани с конкретно разследване на дела, които се намират в окръжните следствени служби. Нито един следовател от НСлС не може да разпореди на следовател от окръжна или районна служба да направи следствие, да го завърши по определен начин - това не е възможно и по закон, и по конституция. За разлика от съда, където по-горестоящите инстанции, като върнат дело на по-долустоящия съд може да дават процесуални указания, в следствието това никога не е било възможно да стане и в момента не е възможно. Затова казвам, че НСлС не е шапка, а е действително служба, в която се разследват сложни и обемни дела. Ако делото за Капустин например бъде възложено на следовател от която и да е окръжна служба - той трябва години да се занимава само с това дело. В НСлС на един следовател му се възлагат в годината не повече от пет-шест подобни дела с такъв обем.


Преди четири години вашата предшественица Ани Крулева плака, когато следствието се разведе с МВР. Сега не ви ли се плаче, че поне 70 на сто от работата на националното следствие ще отиде в ръцете на полицията?


- Не, не. Аз имам по-различен поглед за това, кои дела да отидат в компетенцията на органите на МВР, ако се възприеме поне част от моето виждане по въпроса. Имаме огромен брой дела с неразкрит извършител на престъплението. Например през миналата година - от 180 хиляди предварителни производства общо за страната 122 хиляди са спрени поради неразкриване на извършителя. Тоест около 2/3 от делата. Тези дела - по наша отдавнашна идея, трябва да преминат за разследване в полицията. Още повече че там, паралелно с легалните способи за извършване на следствени действия, могат да използват и специалните разузнавателни средства, с които по силата на приетия закон ще имат по-големи възможности да разкриват извършителите. И едва тогава да сезират магистратурата - дали следователите, или прокурорите, не е толкова важно. Ето за този род дела съм категоричен, че трябва да преминат към МВР. Останалите, с разкрит извършител на престъплението, смятам, че трябва да се разследват от магистрати. Мое дълбоко убеждение като дългогодишен следовател е, че един юрист по-добре ще свърши това.


Проектът с промените в Закона за съдебната власт е готов за пленарни занятия - в четвъртък влиза на второ четене, откъдето най-вероятно ще излезе бързо и в същия вид, в който го подава правната комисия. Присъствахте при гласуването в нея - какъв закон ще се получи?


- Мен ме притеснява разкъсването на връзката между окръжните следствени служби и тази специализирана следствена служба, която искат да създадат. Защото тази връзка е функционална, тя е оперативна и необходима. Ще възникне проблем, който явно не се решава в този закон и ще трябва да бъде решен поне в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК).


Според вас каква структура и каква специализация би била ефикасна за предвидената в законопроекта специализирана следствена служба?


- И в момента НСлС е специализирана в конкретни видове престъпления. Структурата й е гласувана от ВСС преди три години. Тогава бяха утвърдени шест специализирани отдела: за престъпления срещу сигурността на държавата, за тежки престъпления срещу личността и собствеността, за разследване на престъпленията в банковата и кредитната сфера. Друг отдел се занимава само с трафика на наркотици - тази дейност бе централизирана тук в София, тъй като престъпленията, свързани с международни канали, най-добре могат да се разследват централизирано. Имаме отдел за тежки промишлени аварии и катастрофи - от него бе разследвана аварията в Бобов дол и за седем-осем месеца резултатите отидоха с мнение за съд в прокуратурата. Обвинени са осем лица. На друго наше звено специализацията е, общо казано - тероризъм. Така че специализация и в момента съществува. А колко по-специализирана може да стане бъдещата служба - не мога да кажа. Нека да поживеем - да видим. Де факто - службата не би могло да има друг вид, друга структура и други задачи. Не би могло.


Лошото е друго - в момента ние сме концентрирали огромен обем информация в НСлС, която пристига от всички служби в страната. И служи за улесняване на следствената дейност в цялата страна. Разкъсването на връзката между районните и окръжните служби, от една страна, и националната служба - от друга, ще доведе до спиране на този поток от информация. Сега с информационната банка в НСлС ние можем във всеки момент да отговорим на всяко запитване на следовател от страната - дали лицето, срещу което той повдига обвинение, има и друго образувано дело. Това е важно, за да може той да реши каква мярка за неотклонение да вземе. И компютърната ни система позволява правенето на такава справка за няколко минути. При новата ситуация тази връзка потъва.


Бихте могли да помислите за въвеждане на платен абонамент на службите из страната при ползване на информационната банка в София...


- Това може само на шега. Но има и нещо друго - има единни критерии за кадровия подбор и оценката на следователите. На всяко тримесечие се правят анализи и се оценява дейността на всеки следовател - независимо къде е на работа. Такова отчитане с участието на всички ръководители на служби ще направим тази седмица, тук в София. Така всеки сравнява къде се намира неговата служба спрямо резултатите на другите. Децентрализацията, която ще настъпи с променения закон, ще попречи на използването на този подход при оценката на следователския труд - в момента аз имам поглед върху дейността на всички следствени служби, мога да преценя на кои трябва да се окаже помощ с командироването на следователи например.


Можете ли да прогнозирате колко време ще изкара залаганата сега в закона децентрализация на следствието и някои други промени в магистратурата? Защото този закон сякаш е рекордьор по ремонтите...


- През юли тази година Законът за съдебната власт навършва четири години, това му е осмият ремонт. Мое дълбоко убеждение е, че не е полезно следствените органи да бъдат децентрализирани до такава степен при една организираща се престъпност.


Какви предложения внесохте при министър-председателя в отговор на поканата му да се включите в подготовката на правителствената концепция за борба срещу престъпността и корупцията?


- Ръководството на НСлС винаги е настоявало за промени главно в наказателното законодателство, тъй като е силно остаряло. Сега действащият НК е от 1968 г., а НПК - от 1974 - правени са за други обществени отношения. Промените в тях са най-належащи, първо трябваше да се направи това, а сетне да се обмислят структурни промени. Нашите предложения са в тази посока - ако щете и за създаването на нова система наказания, като възприемем положителни примери от развити европейски страни. Да се деформализира колкото е възможно сегашната процедура на наказателното производство като цяло и т.н.


Но така или иначе, промените вече са скроени и до дни ще станат законови норми. Вярно е, че ще влязат в сила от 1 януари или 1 март 1999-а, но вероятно вече се ориентирате към равносметката на НСлС за четири години самостоятелен статут...


- Дайте да не сме толкова фаталисти - по принцип аз не виждам нищо ново в нейните функции и предназначение. Службата ще продължи да действа под ново име. Не виждам и някаква нейна подчиненост в бъдеще на Софийския градски съд, това не ме смущава. Смущава ме само разкъсването на връзката в една изградена система.


Но според авторите на промените - досегашната изградена система е позволявала някое дело да се изземе от местни следователи и да замръзне в чекмедже на НСлС....


- Замръзнали дела в НСлС няма - категорично го твърдя. Има дела, които изискват по-дълго време за разследване. Но да се говори за замразени дела - значи някой да обвини следовател в престъпление. Съзнателното неработене по дело означава умишлено осуетяване на наказателно преследване срещу извършител на престъпление, а това е наказуемо по НК. Никой следовател не може да си го позволи - сам да предизвика образуване на предварително следствие срещу себе си.


Вярно е, че някои дела искат повече време. Но когато една измама е засегнала шест или осем хиляди души, интересите на всеки един от тях трябва да се защитят и това не може да стане за два месеца, колкото дава законът или допустимото удължаване до девет месеца. В Италия например сроковете за приключване на разследване официално надхвърлят една година. Не бързината е най-важна, основният ни сериозен проблем е огромният брой неразкрити извършители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във