Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР И ПРАВИТЕЛСТВЕН ЮРИСТ ЩЕ НАДЗИРАВАТ БАНКА ДСК


Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите, и
Елиана Масева, началник на отдел Правен в Министерския
съвет, ще бъдат членове на надзорния съвет на Банка ДСК.
До привършването на работния ден в петък (13 ноември) финансовият
министър Муравей Радев, който попълва списъка на надзорния съвет,
не бе решил кой да бъде третият надзорник.


До началото на миналата седмица Банка ДСК
се управляваше от четиричленно председателство и управителен съвет,
в който влизаха седем души, включително и председателят и тримата
му заместници. Народното събрание избираше председателя на ДСК,
а останалите членове на мениджмънта утвърждаваше Министерският
съвет. Новата двустепенна система на управление на Банка
ДСК ЕАД произтича от нейния устав, който бе приет на 9 ноември
1998 г. от едноличния й собственик - Министерския съвет, и бе
подписан от премиера Иван Костов. В устава е определен и акционерният
капитал на банката - 70 млрд. лева. Но не акционерният капитал
или структурата на управление са съществени в случая.


ДСК - сега вече Банка ДСК, и по статут,
и по традиция е доста по-различна от останалите кредитни институции.
В нея е съсредоточен огромен финансов ресурс и чрез него може
да се влияе решително както върху отделни сегменти на икономиката,
така и върху настроенията на стотиците хиляди вложители на касата.
От тази позиция при определени условия би могло да се прокарва
и политическо влияние. В момента в Банка ДСК са съсредоточени
31.9% от всички депозити на населението и 74.7% от вложенията
в левове. От април следващата година Банка ДСК ще
започне да приема валутни депозити и да разкрива валутни сметки.
Анализаторите на банката прогнозират, че в края на 1999 г. в нея
ще са съсредоточени 41.7% от всички пари на граждани в банковата
система - в това число 79.1% от левовите и 9.5% от валутните депозити.


И преди образуването на ДСК в търговска банка управляващите
можеха да въздействат силно върху ръководството й. Показателен
пример е Бистра Димитрова, която предостави големи суми за рефинансиране
на Бизнес Банка, извърши ЗУНК-операциите с Фикс Плюс,
с ЕЛИТБАНК и с Кредитна банка, и това не е всичко. За щастие наследникът
й Спас Димитров се оказа по-устойчив на външен натиск. Той категорично
отказа да се съобразява с прищевките на местни политически величия
при назначаването на шефове на регионалните клонове и с това си
навлече например гнева (и интригите) на дупнишкия лидер Панчо
Панайотов. Шефът на ДСК отчете препоръката на останалите си колеги
и не прие апетитните на пръв поглед предложения да обслужва сметки
и да предоставя заеми на големи държавни предприятия.


Ще бъде ли подложен на изпитание мениджмънтът на
Банка ДСК с промяната в управленската формула и възможно
ли е управителният съвет да бъде принуждаван да извършва определени
действия срещу волята си? Този въпрос възниква от самата нормативна
същност на едноличното акционерно дружество, в каквото бе преобразувана
банката. Защото едноличният собственик - в случая правителството,
може самостоятелно или чрез надзорниците да сменя мениджърите,
когато реши. Засега са предвидени три бариери срещу евентуални
немотивирани намеси. В устава на Банка ДСК се казва,
че надзорният съвет няма право да се бърка в управлението й. Меморандумът,
който Банка ДСК подписа с БНБ в средата на тази година,
пък не позволява общият размер на заемите, предоставени на фирми,
да надвишават 75% от капиталовата й база. В момента тя е 110 млрд.
лева. Максималният размер на кредита, който може да отпусне банката,
е 5 млрд. лв., но той може да бъде разрешен само с единодушното
съгласие на управителния й съвет. Това ограничение е препоръчано
от експертите на МВФ и престъпването му ще предизвика недоволството
на мисията на Фонда. Третата бариера са мениджърските договори,
които членовете на управителния съвет ще подпишат със собственика
на банката - в случая правителството. Мениджърите ще получат тригодишен
мандат за управление и ще се ангажират с постигането на конкретни
резултати, които са залегнали в тригодишната стратегия за развитие
на Банка ДСК. Ако мениджърът бъде уволнен, въпреки
че изпълнява договора си, собственикът ще бъде принуден да плаща
солидни обезщетения. Отделен въпрос е, че в България ефективността
от всяка бариера е относителна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във