Банкеръ Daily

Общество и политика

Закриха 62 училища и детски градини

От списъка със средищните образователни институции отпадат 20 училища и 42 детски градини, поради липса на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места. Това реши правителството с актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища. 

В същото време в него се включват 16 нови детски градини и 16 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. Така общият брой на средищните образователни институции става 957 - 186 детски градини, 33 отделни групи в детски градини и 738 училища, които се намират в 648 населени места.

Общият брой на децата в новите средищни детски градини е 1 010, а пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 99. Учениците в новите училища са 2 747, като пътуващите до 16-годишна възраст са 246.

Промените в Списъка са извършени по мотивирани предложения на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието. За децата и учениците, които са от населени места без детска градина или училище, от съответните общини е осигурен безплатен транспорт до образователните институции.

Правителството одобри и списъка със защитените детски градини и училища.

За учебната 2020/2021 година в него са включени общо 259 образователни институции. Това са 161 училища, 74 детски градини и 24 части от детски градини (т.нар. филиали).

Тази година към него се добавят 3 училища, 7 детски градини и 1 част от детска градина. Поради несъответствие с критериите за отдалеченост на институцията и броя на децата и учениците, които пътуват до нея, от списъка отпадат 3 училища, 4 детски градини и 2 части от детски градини.

Актуализацията на списъка е изготвена след мотивирани предложения на кметовете на общините и решения на общинските съвети. Извършени са проверки от регионалните управления на образованието, както и анализ на информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Включените в Списъка образователни институции отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките учебни заведения.

Кабинетът отпусна средства за обезщетения в сферата на образованието.

Министерският съвет одобри отпускането на 13 456 550 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2020 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците септември-октомври 2020 г. поради промяна в структурата и състава на образователни институции, прекратяване на трудови правоотношения на друго основание.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието и за сметка на преструктуриране на разходите по Централния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във